arrangører:

Forsvarskonferansen header00

Dagkonferanse 19. september 2024

Russlands krigføring i Ukraina skaper store utfordringer på mange områder. I første rekke for Ukraina som står i en innbitt forsvarskamp der utfallet er et være eller ikke være for nasjonen. Lidelsene og kostnadene er enorme og Ukraina fører en forsvarskamp på vegne av oss alle. Russland har med dette demonstrert både vilje og evne til å bruke militærmakt for å nå politiske mål og det må vi som naboland ta høyde for.

Sveriges og Finlands inntreden i NATO innebærer en helt annen sikkerhetspolitisk innretning i Norden og en helt annen tilnærming til både operasjonsplaner, samfunnskoordinering og felles front i en usikker verden.

Årets konferanse får derfor tittelen:
Norden i NATO – felles operasjonsområde, felles utfordringer, felles løsninger

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Aktuelt

Forsvarskonferansen 2024 er utsolgt

Interessen for å delta på Forsvarskonferansen er svært stor. Det er nå mer enn 500 påmeldte deltakere og vi er i ferd med å nå taket for deltakelse på konferansen. …

Ebbe Deraas Foto Lars Bugge Aarset

Større og viktigere enn noen gang!

Ebbe Deraas leder arrangementskomiteen for Forsvarskonferansen. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri Arbeidet med programmet til Forsvarskonferansen er godt i gang og vi lever i en meget spennende tid. …