arrangører:

Forsvarskonferansen header00

Dagkonferanse 19. september 2024

Forsvarskonferansen har i år fått tittelen Norden i NATO – Felles operasjonsområde, felles utfordringer og felles løsninger. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen

Innledningsvis vil konferansen belyse den sikkerhetspolitiske situasjonen og det politiske perspektivet. I Sverige er den nye forsvarsutredningen under arbeid og i Norge har både Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og Forsvarssjefen levert sine rapporter og anbefalinger.

Hvor går veien herfra? Hvor stort er handlingsrommet og den politiske viljen til å styrke beredskapen etter tretti år med fredsgevinst? Hva kan Svensk/Finsk NATO-medlemskap innebære av samarbeid og muligheter/utfordringer? Hvordan bør samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet eller være? Dette er noen sentrale spørsmål som blir belyst.

Nordisk forsvarssamarbeid – behov og prioriteringer

Forsvarssjef General Eirik Johan Kristoffersen presenterte sitt fagmilitære råd den 7. juni og det foregår tilsvarende prosesser både i Sverige og Finland. Med svensk/finsk NATO-medlemskap endres grunnlaget for forsvarssamarbeidet i Norden.

Hva kan det innebære for norsk forsvarsevne og innretning? Hva slags utvidet betydning får Trøndelag og hva kan det innebære for utvikling av infrastruktur, næringsliv og samfunn ellers? Dette er noen av områdene som blir berørt.

Næringslivets rolle

Rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen etterlater ingen tvil; tiden er inne for å bygge bedre kapasitet, utholdenhet og kapabilitet. Vi må styrke Forsvaret og vi må gjøre samfunnet mere robust. Uten næringslivet vil ikke dette være mulig.

Stortingsmelding 17, samarbeid for sikkerhet, er klar på at uten en forsvarsindustri og et næringsliv som bidrar til utvikling av nye kapasiteter, vil ikke Forsvaret nå sine mål. Spesielt SMB’er og oppstartsbedrifter vil kunne ha en viktig rolle i å fremskaffe nye løsninger. Hva er utfordringene og hvordan organiserer Forsvaret og den tunge forsvarsindustrien sine prosjekter og anskaffelser? Kan verdikjeder utvikles og styrkes? Gjennom gode innledere og panelsamtaler skal vi prøve å få svar på disse spørsmålene.

aktuelt og nytt

artikler

Ny styringsgruppe fro MIDSEC er på plass. Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

Ny styringsgruppe for MIDSEC er på plass

Ny styringsgruppe fro MIDSEC er på plass. Foto: Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri 21. februar var ny styringsgruppe i Mid-Norway Defence and Security Cluster MIDSEC samlet til oppstartsmøte. Møtet …

Ebbe Deraas blir ny leder for MIDSEC. Foto: Proneo

Ebbe Deraas blir ny prosjektleder for MIDSEC

Ebbe Deraas blir ny leder for MIDSEC. Foto: Proneo Ebbe Deraas er ansatt som seniorrådgiver og prosjektleder i Fremtidens Industri AS. Han skal primært jobbe med næringsklyngen MIDSEC (Mid-Norway Defence and …