arrangører:

Hold av datoen 22. september 2022

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.


Forsvarskonferansen 2022:

Den sikkerhetspolitiske situasjonen

Innledningsvis en klargjøring av den sikkerhetspolitiske situasjonen og myndighetsperspektivet på denne situasjonen. Målet med dette temaet er å presentere dagens sikkerhetspolitiske situasjonsbilde og hva det gjør med den verden vi lever i. Med dette som utgangspunkt hva tenker våre myndigheter kan gjøres og hva kan et utvidet sikkerhetspolitisk samarbeid med nye NATO-medlemmer innebære?

Lokal beredskap

Dernest vil konferansen se nærmere på lokal beredskap. Målet med denne bolken er å se nærmere på hvilke beredskapsbehov samfunnet har og hvilke aktører som kan bidra til å bygge nødvendig beredskap og robusthet.

IT- og cybersikkerhet

Hvilke utfordringer har vi innenfor IT- og Cybersikkerhet. Hva består trusselen i og hva må vi gjøre for å beskytte oss?

Forsvarets rolle og fremtidens forsvar

Hva er Forsvarets rolle og hvilke tanker de har om fremtidens forsvar. Hva er Forsvarets behov og hva vil det kreve av samfunnet rundt? Hvordan skal vi begå oss for å komme i inngrep med Forsvaret?

Næringslivets rolle

I tillegg vil næringslivet synliggjøre den rollen de kan spille i arbeidet. De vil bidra både med utstilling og demonstrasjon av materiell.

Profiler din bedrift under Forsvarskonferansen

Ønsker du å synliggjøre og markedsføre din bedrift med en egen «stand» i konferanseområdet? Dette vil gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. For deltakerne på konferansen vil det være mulig å besøke de ulike «standsene» både i forkant av programstart, og i pausene.

Ta kontakt med: oddbjorn.eriksen@fi-nor.no, eller malin@fi-nor.no

aktuelt og nytt

artikler

Bjørn Gaute Herlyng

Hvordan blir morgendagens hær?

Morgendagens hær, et moderne domene- og sektoroverskridende kampsystem med evne til integrert samvirke i hele konfliktspekteret. Få med deg innlegg med oberst Bjørn Gaute Herlyng om morgendagens hær på Forsvarskonferansen …