arrangører:

Logo Forsvarskonferansen 2023

Dagkonferanse 20. september 2023

Forsvarskonferansen har i år fått tittelen Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen

Innledningsvis vil konferansen ta tak i den sikkerhetspolitiske situasjonen og myndighetsperspektivet. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Er samfunnet vårt robust nok? Hva kan Svensk/Finsk NATO-medlemskap innebære av samarbeid og muligheter/utfordringer? Hvordan bør samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet eller være? Dette er sentrale spørsmål som vi ønsker å belyse.

Lokal beredskap

Dernest vil konferansen ta tak i begrepet – lokal beredskap. Hva har vi lært av to år med COVID, energikrise og andre utfordringer? Hva slags beredskapsbehov har vi som samfunn og hvordan skal en slik beredskap etableres? Hvem er aktørene og hvordan kan for eksempel næringslivet ta en rolle i denne problematikken for å bygge nødvendig beredskap og robusthet. Må vi tenke nytt når vi utvikler infrastrukturen?

Forsvarets rolle og fremtidens forsvar

Videre skal vi forsøke å belyse Forsvarets behov og hvordan forsvaret skal se ut? Denne gangen ser vi nærmere på fremtidens Heimevern og morgendagens hær. Hva slags behov skal fylles og hva vil det kreve av samfunnet rundt? Hvordan kan et Svensk/Finsk medlemskap i NATO påvirke samarbeid og fellesskap? Hvordan skal næringslivet begå seg for å komme i inngrep med Forsvaret?

Næringslivets rolle

Stortingsmelding 17, samarbeid for sikkerhet, er klar på at uten en forsvarsindustri og et næringsliv som bidrar til utvikling av nye kapasiteter, vil ikke Forsvaret nå sine mål. Spesielt SMB’er og oppstartsbedrifter vil kunne ha en viktig rolle i å fremskaffe nye løsninger. Hva er utfordringene og hvordan organiserer Forsvaret og den tunge forsvarsindustrien sine prosjekter og anskaffelser? Hvordan kan SMB’er og oppstartsbedrifter komme i kontakt for utviklingsprosjekter og leveranser? Lokale bedrifter vil stille ut noen av de kapasitetene som utvikles og produseres i regionen.

aktuelt og nytt

artikler

Nyhetsbrev

Tidspunkt for neste års Forsvarskonferanse er klart. Du kan allerede nå sette av 20. september 2023 i kalenderen. Se også bilder og presentasjoner fra Forsvarskonferansen. Les nyhetsbrev for oktober 2022 …

Bilder fra Forsvarskonferansen 2022

Pauseunderholdningen var imponerende under årets Forsvarskonferanse da Innsatsstyrke Rype HV-12 og Trøndelag Heimevernsdistrikt-12, støttet av F-35 fra Luftforsvaret demonstrerte litt av sine kapasiteter. Sjef Heimevernet, Elisabeth Michelsen var selvfølgelig også …

Bordiq Products

Nordiq Products gjør det enklere å redde liv

Trondheimsbedriften Nordiq Products har utviklet to unike sensorer som måler vitale tegn hos pasienter. Gjennom sensorfusjon som skal materialiseres gjennom verktøyet LiSa (LiSa – Life Saver) som leverer nøyaktige og …