arrangører:

Dagkonferanse 22. september 2022

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.

Forsvarskonferansen 2022:

Den sikkerhetspolitiske situasjonen

Innledningsvis vil konferansen ta tak i den sikkerhetspolitiske situasjonen og myndighetsperspektivet. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Er samfunnet vårt robust nok? Hva kan Svensk/Finsk NATO-medlemskap innebære av samarbeid og muligheter/utfordringer? Hvordan bør samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet eller være? Dette er sentrale spørsmål som vi ønsker å belyse.

Lokal beredskap

Dernest vil konferansen ta tak i begrepet – lokal beredskap. Hva har vi lært av to år med COVID, energikrise og andre utfordringer? Hva slags beredskapsbehov har vi som samfunn og hvordan skal en slik beredskap etableres? Hvem er aktørene og hvordan kan for eksempel næringslivet ta en rolle i denne problematikken for å bygge nødvendig beredskap og robusthet. Må vi tenke nytt når vi utvikler infrastrukturen?

Forsvarets rolle og fremtidens forsvar

Videre skal vi forsøke å belyse Forsvarets behov og hvordan forsvaret skal se ut? Denne gangen ser vi nærmere på fremtidens Heimevern og morgendagens hær. Hva slags behov skal fylles og hva vil det kreve av samfunnet rundt? Hvordan kan et Svensk/Finsk medlemskap i NATO påvirke samarbeid og fellesskap? Hvordan skal næringslivet begå seg for å komme i inngrep med Forsvaret?

Næringslivets rolle

Stortingsmelding 17, samarbeid for sikkerhet, er klar på at uten en forsvarsindustri og et næringsliv som bidrar til utvikling av nye kapasiteter, vil ikke Forsvaret nå sine mål. Spesielt SMB’er og oppstartsbedrifter vil kunne ha en viktig rolle i å fremskaffe nye løsninger. Hva er utfordringene og hvordan organiserer Forsvaret og den tunge forsvarsindustrien sine prosjekter og anskaffelser? Hvordan kan SMB’er og oppstartsbedrifter komme i kontakt for utviklingsprosjekter og leveranser? Lokale bedrifter vil stille ut noen av de kapasitetene som utvikles og produseres i regionen.

aktuelt og nytt

artikler

Bordiq Products

Nordiq Products gjør det enklere å redde liv

Trondheimsbedriften Nordiq Products har utviklet to unike sensorer som måler vitale tegn hos pasienter. Gjennom sensorfusjon som skal materialiseres gjennom verktøyet LiSa (LiSa – Life Saver) som leverer nøyaktige og …

Proneo

Proneo skaper morgendagens vekstbedrifter

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen Selskapets samfunnsoppdrag er å skape arbeidsplasser og …