arrangører:

Hold av datoen 22. sept 2022

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.

Planleggingen er godt i gang og utkast til program vil foreligge før sommeren, inkludert påmeldingsdetaljer.

 

I mellomtiden, sett av 22 september i tiden 08.30-16.00 på Clarion Brattøra i Trondheim.

Forsvarskonferansen 2021:

Overordnet

Målet med denne bolken er å klargjøre de overordnede betingelser og peke på det grunnleggende samspillet som skjer mellom Forsvaret og det sivile samfunn, herunder næringsliv. Eksempelvis trusselbilde, Langtidsplanen for Forsvaret, Industrimeldingen mm., Innledere vil både motivere, informere og sette konferansen i rette sammenheng, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva slags behov har Forsvaret

Målet med denne bolken er å synliggjøre de behovene som ulike deler av Forsvaret har. Det gjelder både innenfor materiellanskaffelser og utviklingsarbeid såvel som driftsstøtte i alle fasonger. Denne delen skal både gi oppskriften på hvordan komme i inngrep, hvilke prosjekter som kan være aktuelle og hvordan samarbeid kan fungere i praksis sett fra Forsvarets ståsted. Innledere er sjefer innenfor Forsvarsmateriell, Forsvarets Logistikkorganisasjon og Forsvarets Forskningsinstitutt.

Hva kan næringsliv og region tilby

Målet med denne bolken er synliggjøre næringslivet i regionen som enten samhandler med Forsvaret i dag eller som tenker at dette er et marked som en ønsker å være en del av. Innlederne vil komme fra SMB’er, etablert næringsliv og FoU-institusjoner. Naturlige overskrifter er: Hva er de gode grepene? Hva kreves for å få det til? Hvordan samhandle for å gjøre seg relevante?

Profiler din bedrift under Forsvarskonferansen

Alle bedrifter som har påmeldte deltakere på konferansen, vil ha muligheten til å synliggjøre og markedsføre sin bedrift gjennom en egen «stand» i konferanseområdet. Dette vil gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. For deltakerne på konferansen vil det være mulig å besøke de ulike «standsene» i forkant av programstart, og i pausene.

Alle som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, må ta kontakt med klyngeleder i MIDSEC for registrering. Det vil ikke være noen ekstra kostnad forbundet med dette.

Påmelding til Forsvarskonferansen 2022 åpner snart

aktuellt og nytt

artikler

Presentasjoner Forsvarskonferansen 2021

Her kan du se og laste ned alle presentasjoner som ble holdt under Forsvarskonferansen 2021. Presentasjon Hanne Bjørk FFI Presentasjon SINTEF Alexandra Bech Gjørv Presentasjon Espen Flyum Namsos Audiosenter Presentasjon …

Vel møtt til konferanse!

Forsvarskonferansen ivaretar alle smittevernpålegg ift Covid-19, lokale og nasjonale, også i lys av den nye situasjonen i Trondheim. Slik at det ikke er noen tvil, konferansen gjennomføres som planlagt. Vel …