Forsvaret er viktig for Trøndelag – også økonomisk

Trøndelag kommer på andreplass av fylkene som høster de største økonomiske effektene av Forsvarets aktivitet.

En studie utgitt av Forsvarsdepartementet viser hva forsvarssektoren økonomisk bidrar med til samfunnet gjennom sin tilstedeværelse og aktivitet, og hvilken effekt dette har for de regioner og fylker som er berørt.

Av et samlet bidrag til den norske økonomien på 37 milliarder kroner i 2019, utgjorde dette 3,4 milliarder kroner for Trøndelag.

Dette er en av konklusjonene i en nylig utgitt rapport fra Forsvarsdepartementet, der de har gått nærmere inn på de økonomiske effektene av forsvarssektorens tilstedeværelse i Norge i 2018 og 2019.

– Jeg var klar over at Forsvaret genererer betydelige inntekter til vår region, men er likevel overrasket av de høye tallene for 2019, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Forsvarsforum Trøndelag

Sandvik er leder for Forsvarsforum Trøndelag, som er et samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og de tre forsvarskommunene Ørland, Stjørdal og Trondheim. Gjennom Forsvarsforum Trøndelag samarbeider partene i viktige forsvarsrelaterte saker og i utviklingsarbeid relatert til Forsvarets aktivitet i regionen.

Det er aktiviteten i de tre forsvarskommunene, og spesielt de store investeringene i Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA) i tilknytning til byggingen av kampflybasen på Ørlandet som ligger bak dette tallet.

Går en nærmere inn i tallene viser denne at også kommuner som Holtålen, Levanger, Steinkjer og Indre Fosen har betydelige økonomiske effekter av Forsvaret.

– Det er ikke bare de nevnte forsvarskommunene som nyter godt av Forsvarets tilstedeværelse i Trøndelag. Så godt som alle kommunene i fylket vårt har økonomiske fordeler knyttet til forsvarsaktiviteten. Ikke minst gjelder dette i perioder når det er store militærøvelser i vårt område. Det er imidlertid store potensialer for våre bedrifter på å utnytte forsvarsmarkedet ytterligere sier Tore O. Sandvik.

Her kan du lese hele rapporten

Kommunevis fordeling av forsvarets økonomiske bidrag fra skatt/forbruk og kjøp av varer og tjenester

Kontaktperson: 
Tore O. Sandvik
Fylkesordfører
Leder i Forsvarsforum Trøndelag
Tlf: 995 41 944