Godt møte i Forsvarsforum Trøndelag (FFT)

Godt møte i Forsvarsforum Trøndelag (FFT) i dag! FFT er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune, og forsvarskommunene Ørland, Stjørdal og Trondheim. FFT arbeider for å ivareta interesser knyttet til Forsvarets aktivitet i Midt-Norge.

Forsvarskoordinatorene Ebbe Deraas, Tom Guttormsen og Erling Eriksen holdt særdeles nyttige orienteringer om innholdet i ny langtidsplan for Forsvaret og hva dette potensielt betyr for vår region. Vi er prisgitt deres fagmilitære kompentanse. Vi vedtok enstemmig et solid høringsinnspill til Svendsen-utvalget «Økt evne til å kombinere mennesket og teknologi – veier mot et høyteknologisk forsvar». Det arbeides også godt med etablering av flyfaglinje på Fosen vgs. En nyttig statusoppdatering. En midtveisrapport i arbeidet forventes i februar 21. Målsettingen er oppstart høste 2022.Svært gledelig var det å registrere at man nå har funnet et godt opplegg for Veteranhuset Midt-Norge. I tillegg at det skal ansettes en Veterankoordinator med ansvar for drift og støtte til alt veteranarbeid i hele Trøndelag. Fantastisk!

Nå begynner det virkelig å svinge av forsvarssamarbeidet i Trøndelag!

Ordfører Tom Myrvold

22