Forsvarskonferansen Midt-Norge 2021 – din mulighet til profilering

Under Forsvarskonferansen vil alle bedrifter som har påmeldte deltakere ha muligheten til å synliggjøre og markedsføre sin bedrift gjennom en egen stand i konferanseområdet. Det er et begrenset antall plasser til stand, så her er det førstemann til mølla. Dersom du og din bedrift ønsker en stand, ta kontakt på e-post: malin@fi-nor.no

Primært er konferansen for næringsliv og FoU-miljøer som har ambisjoner og interesse av et samarbeid opp mot forsvarssektoren. Samtidig er også konferansen en arena hvor regionale og lokale politikere, ansatte i forsvarssektoren, studenter og alle med interesse for forsvars- og beredskapsarbeid, kan treffes.

Profilering av din bedrift

Som en arena for profilering vil alle bedrifter som har påmeldte deltakere på konferansen, ha muligheten til å synliggjøre og markedsføre sin bedrift gjennom en egen «stand» i konferanseområdet. Dette vil også gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. MIDSEC vil ta ansvar for denne delen av arrangementet. Det vil ikke være noen ekstra kostnad forbundet med dette, men de som skal være tilstede må være påmeldt konferansen. Alle som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må gi beskjed om dette ved å sende en e-post til malin@fi-nor.no

Plassering i lokalet vil bli avklart nærmere konferansen, men de som først registrer seg, vil få velge først. Det er også muligheter for ekstra markedsføring for de som melder seg på innen 1. juni.

Dersom konferansen må avlyses av hensyn til smittevern, vil påmeldingsavgiften bli refundert.