Vel møtt til konferanse!

Forsvarskonferansen ivaretar alle smittevernpålegg ift Covid-19, lokale og nasjonale, også i lys av den nye situasjonen i Trondheim. Slik at det ikke er noen tvil, konferansen gjennomføres som planlagt. Vel møtt.