Hvordan jobber KDA med strategisk partnerskap?

Næringslivets rolle er et av de overordnede temaene under Forsvarskonferansen 22. september. Derfor har vi invitert Frank Stølan i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) til å fortelle hvordan de jobber med strategisk partnerskap.

Frank Stølan er senior forretningsutvikler i Kongsberg Defence & Aeropace (KDA), et av selskapene i Kongsberg Gruppen. Selskapet ble etablert som følge av urolighetene i Europa, og Kongsberg Våpenfabrikk ble formelt etablert våren 1814 før man signerte grunnloven på Eidsvoll. Selskapet er i dag en viktig industriaktør med over 11 000 ansatte som direkte og indirekte støtter 30 – 40 000 årsverk i Norge. KDA er i dag verdensledende på en rekke teknologiområder som NASAMS-systemet, langtrekkende missilsystemer – NSM og JSM, undervannsteknologi og kommunikasjonssystemer.

Stølan har over 20 års operativ tjeneste i Forsvaret før han startet i industrien. Han har utdanning fra Krigskolen på Linderud, Stabsskole i USA, og gjennomførte nylig Sjefskurset på Forsvarets Høyskole. Frank sluttet i Forsvaret i 2012 og jobbet deretter som markedssjef og etter hvert forretningsutvikler i Nammo. I 2016 startet han som divisjonsdirektør i KDA, før han gikk over i jobben nåværende jobb som SVP BD.