Oppvisning fra 132 Luftving og HV-12

F35
Foto: Ole Andreas Vekve, Forsvaret.

Det er ikke bare på scenen det blir noe å følge med på under Forsvarskonferansen 22. september.

132 luftving er Luftforsvarets operative avdeling ved Ørland flystasjon. Under Forsvarskonferansen vil de delta med en oppvisning.

Det samme gjør HV-12, som deltar med en demo av noe av sitt utstyr.

Demoen skjer utenfor hotellet i tidsrommet 12:30 – 13:00.