Bilder fra Forsvarskonferansen 2022

Pauseunderholdningen var imponerende under årets Forsvarskonferanse da Innsatsstyrke Rype HV-12 og Trøndelag Heimevernsdistrikt-12, støttet av F-35 fra Luftforsvaret demonstrerte litt av sine kapasiteter. Sjef Heimevernet, Elisabeth Michelsen var selvfølgelig også på plass både med foredrag og sammen med soldatene.