FI – Fremtidens Industri bidrar til bærekraftig vekst, økt ressursutnyttelse og nye arbeidsplasser

FI - Fremtidens Industri

Fremtidens Industri AS (FI) er et av Norges største innovasjonsselskap og blant landets fremste utviklere av næringsklynger og bedriftsnettverk. FIs økosystem består av 500 kunder og samarbeidspartnere.

Sammen bidrar de til bærekraftig vekst, økt ressursutnyttelse og nye arbeidsplasser i norsk industri. FI arbeider målrettet med utvikling og kommersialisering av nye bærekraftige teknologier og forretningsmodeller, i alt fra nyetablerte gründerbedrifter til store industrisamarbeid.

FIs kjernekompetanse er knyttet til våre satsingsområder; akvakultur, havromsteknologi, fornybar energi, landbruksteknologi og forsvars- og sikkerhetsindustri. For kunder og samarbeidspartnere har FI gjennom næringsklyngene NCE Aquatech Cluster, RENERGY, Ocean Autonomy Cluster og MIDSEC, bidratt til å få på plass over 500 millioner kroner til nasjonale industriprosjekter – bare i løpet av de siste par årene. Dette har vi lykkes med fordi vi jobber med helhetlige verdikjeder, gjennom blant annet forretningsutvikling, finansiering, forskning og utvikling (FoU).

FI er opptatt av at kundene og samarbeidspartnerne skal få utvikle seg i takt med globale markedsbehov og utnytte de mulighetene som nye teknologier gir.

Fremtidens Industri er medarrangør for Forsvarskonferansen.