Forsvarsmateriell og næringslivets rolle

Jonny Otterlei

Jonny M. Otterlei er teknisk direktør i Forsvarsmateriell som fremskaffer, forvalter og avhender materiell for Forsvaret og følger opp internasjonalt materiellsamarbeid og nasjonal forsvarsindustriell strategi.

Otterlei er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høyskole innen teknisk fysikk i 1989 og har en Master of Science innen Engineering Economic Systems fra Stanford University, USA, 1995. Han var forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt fra 1989 og arbeidet med system- og operasjonsanalyser til støtte for Forsvarets langtidsplanlegging. Fra 2002 var Otterlei avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet der han i perioden 2010-2013 fulgte opp industrisamarbeid knyttet til Forsvarets anskaffelser fra utenlandsk industri, herunder anskaffelsen av F-35.

På Forsvarskonferansen skal Jonny M. Otterlei holde innlegg om Forsvarsmateriell og næringslivets rolle.