MIDSEC bidrar til utvikling av forretningsmuligheter innen forsvars- og sikkerhetsindustrien

Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC) er en norsk klynge som bidrar til utvikling av forretningsmuligheter innen forsvars- og sikkerhetsindustrien. MIDSEC sine medlemmer har som målsetning å utnytte verdiskapingspotensialet i et voksende forsvars- og sikkerhetsmarked nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle teknologier og løsninger som ivaretar samfunnssikkerheten. Klyngen har, med sine medlemsbedrifter og en rekke andre tilknyttede samarbeidspartnere og fagmiljøer, solid kompetanse innen felt som autonomi, vedlikehold, logistikk, overvåkningssystemer og internasjonalt industrisamarbeid.

Medlemsbedriftene leverer blant annet teknologi, industriprodukter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret:

  • Banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land
  • Avanserte autonome systemer og kunstig intelligens (AI)
  • Robust sikkerhet gjennom blant annet fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, cybersikkerhet og logistikk
  • Kvalitetsprodukter innen maskinering og mekanikk

Med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune, er MIDSEC nå i gang med et toårig prosjekt (2022-2023). Aktivitetene i prosjektet er delt opp i tre områder:

  1. MIDSEC skal mobilisere teknologi- og leveranseutviklingsprosjekter i forsvarssektoren.
  2. Posisjonere midtnorske bedrifter for leveranser og inngåelse av nasjonale og internasjonale industrisamarbeidsavtaler.
  3. Bygge regionale partnerskap for konsum og logistikktjenester som skal gi økt lokal verdiskapning og sikre midtnorske leveranser til Forsvaret og den offentlige tjenesteforvaltning.

MIDSEC er medarrangør av Forsvarskonferansen.