Møt Fremtidens Industri på Forsvarskonferansen

Bjørn Damhaug, CEO FI – Fremtidens Industri

Bjørn Damhaug, er CEO i Fremtidens Industri AS (FI). Han har en teknisk utdanning fra forsvaret, teknologiledelse fra NTNU og endringsledelse fra BI. Etter endt tjeneste i forsvaret har Damhaug arbeidet internasjonalt, og hatt flere lederstillinger i Q-Free ASA og Aqualyng AS. I 2007 startet Damhaug i FI, som etter hvert har vokst til å bli et av Midt- Norges ledende innovasjonsselskaper. Innovasjonsselskapet driver blant annet næringsklyngen MIDSEC – Mid-Norway Defence and Security Cluster, hvor Damhaug er klyngeleder.

MIDSEC bidrar til utvikling av forretningsmuligheter innen forsvars- og sikkerhetsindustrien, og klyngens medlemsbedrifter leverer blant annet teknologi, industriprodukter og tjenester til både sivile virksomheter og Forsvaret. I FI har Damhaug også vært med på å utvikle FI Næringshage, næringsklyngene Agritech Cluster, Smart Water Cluster, Ocean Autonomy Cluster, RENERGY og NCE Aquatech Cluster – hvor Damhaug også er nestleder.

Under Forsvarskonferansen den 22. september skal Bjørn Damhaug delta i refleksjoner rundt dagen.