Møt Trygg-Grunn på Forsvarskonferansen

Trygg-Grunn tilbyr et VR-system for opplæring, trening og repetisjon for å øke kompetanse- og ferdighetsnivå for ansatte i norske sivile bedrifter. Selskapet har det siste året opprettet Solid Ground som retter seg spesifikt mot sikkerhets- og forsvarsindustrien nasjonalt og internasjonalt.

BASIC – VR er et komplett og ferdig utviklet system basert på prinsippene Enkelhet, Tilgjengelighet og Effektivitet. Selskapets kompetanse ligger i utvikling og produksjon av innhold som fanger brukerens oppmerksomhet 100%. Gjennom å fange brukerens oppmerksomhet kan læring som normalt oppleves som for farlig, vanskelig eller kostbart, enkelt tilføres riktig hver gang, uten bruk av store interne og eksterne ressurser. Gjennom utvikling av innhold sammen med kunden er skalerbarheten for anvendelse, så å si uten grenser.

Besøk Trygg-Grunn sin stand på Forsvarskonferansen for en demonstrasjon av BASIC-VR og få mer informasjon om selskapets kunder og prosjekter.