Professor Karl Erik Haug deltar på Forsvarskonferansen 22. september

Karl-Erik-Haug-NTNU

Karl Erik Haug er professor i moderne historie og leder av Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU.

Hans forskning har i all hovedsak fokusert på ulike sider ved norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk med særlig vekt på Norges relasjoner til fremmede nasjoner. Forskningen har en komparativ tilnærming preget av «krig-fred». Tidsmessig spenner den fra ca 1800 og frem til i dag, med hovedvekt på tiden ca 1870-1940. Haug tok doktorgrad i 2012 på avhandlingen Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme.

Under Forsvarskonferansen 2022 skal Karl Erik Haug delta i diskusjon med refleksjoner rundt dagen.