Programmet for Forsvarskonferansen er klart

Pressemelding fra Forsvarskonferansen:

Programmet for Forsvarskonferansen er klart

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang og har i år fått tittelen “Forsvarets behov – lokal beredskap – næringslivets rolle”. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar.

Forsvarskonferansen arrangeres torsdag 22. september kl. 09-16

Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Kartlink

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å skape økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Program
08.30 – 09.25: Registrering

 • Registrering, møte de ulike bedrifter som står på stand, kaffe.

09.25 – 10.35: Tema: Sikkerhetspolitikk

 • Åpning av konferansen ved Tore O. Sandvik.
 • Sikkerhetspolitisk orientering fra Kjell Inge Bjerga, direktør for Institutt for Forsvarsstudier.
 • Innlegg fra Marit Arnstad, Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite.

10.40 – 11.40: Tema: Lokal beredskap

 • Innlegg fra Ingunn Moholt, Fagdirektør for totalforsvar i DSB.
 • Innlegg fra Frank Jenssen, Statsforvalter i Trøndelag.
 • Panelsamtale.

11.40 – 12.30: Lunch

 • Her er det også anledning til å besøke utstillerne.

12.30 – 13.00: Oppvisning med F-35 og HV-12

 • Oppvisning med både F-35 fra 132 Luftving og soldater og utstyr fra Innsatsstyrke Rype i Trøndelag Heimevernsdistrikt-12.

13.15 – 14.00: Tema: Forsvarets behov

 • Innlegg fra generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet
 • Innlegg fra oberst Bjørn Gaute Herlyng, sjef Hærens skole for taktikk og operasjoner
 • Panelsamtale.

14.00 – 14.30: Pause

 • Pause, kaffe og møt utstillerne

14.30 – 15.30: Tema: Næringslivets rolle

 • Innlegg fra Frank Stølan, Senior Vice President business development, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA)
 • Innlegg fra Atle Sægrov, CTO Radionor Communications
 • Innlegg fra Jonny Otterlei, teknisk direktør i Forsvarsmateriell
 • Panelsamtale

15.30 – 15.50: Refleksjon rundt dagen

 • Karl Erik Haug, NTNU
 • Berit Rian, administrerende direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Bjørn Damhaug, CEO i Fremtidens Industri – FI

15.55: Avslutning

Programmet oppdateres fortløpende, og det kan komme endringer.
Møteleder for konferansen er John Arne Moen, konsernsjef i TA Media AS.
Publikum kan gjennom konferansen stille spørsmål via SLIDO.

Se oversikt over innledere (med bilder) og deltakere

Om Forsvarskonferansen og Forsvarsforum Trøndelag

Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland kommune, Stjørdal kommune og Trondheim kommune. Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk region hvor næringslivet og forsvaret henter ut store positive synergier og drar nytte av hverandre.

I samarbeid med Næringsalliansen i Trøndelag (NiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC), arrangerer FFT Forsvarskonferansen.

Forsvarskonferansen har ambisjon om å etablere seg som en årviss konferanse med et regionalt og nasjonalt fokus. Forsvarskonferansen skal være en nettverksarena med et underholdende og målrettet informativt program. Samtidig skal det være et lavterskeltilbud der oppstartsbedrifter og gründere kan komme i kontakt med samarbeidspartnere og forsvarssektoren som helhet. Det er en klar målsetting at målgruppene i løpet av konferansen skal få oppdatert og relevant informasjon som kan bidra til økt vekst.

Kontaktinformasjon

Ebbe Deraas
Forsvarskoordinator Midt-Norge
ebbe.deraas@proneo.no
Telefon: 400 21 020

Nettside og sosiale medier

Nettside www.forsvarskonferansen.no

Facebook www.facebook.com/forsvarskonferansen

LinkedIn  www.linkedin.com/company/forsvarskonferansen