Radionor – en viktig og innovativ bidragsyter til forsvars- og beredskapssektoren

Radionor Communications ble grunnlagt i 2000 og har siden den gang utviklet kommunikasjons- og posisjonsteknologi. Selskapets hovedprodukt er Cordis Array II-serien. Dette er en teknologi som danner en trådløs IP-forbindelse mellom flere punkter eller enheter, med langt større rekkevidde og båndbredde enn konvensjonelle kommunikasjonsløsninger. Radionor en viktig og innovativ bidragsyter til forsvars- og beredskapssektoren.

På Forsvarskonferansen vil Radionor være representert med stand i tillegg til at teknisk sjef Atle Sægrov skal holde innlegg om det å være oppstartsbedrift med ny teknologi i forsvarssektoren.