Trønderfirma utvikler lett og lynraskt rapellutstyr for spesialstyrker

Stjørdalsbedriften Rapid Rappel Technology ble startet i 2016. Målet var å utvikle det letteste og mest brukervennlige nedfiringssystemet på markedet. I samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt – FFI har selskapet brukt seks år på å utvikle systemet som ble ferdig i september 2022.

For utstyr til spesialstyrker er både vekt, volum og brukervennlighet kritisk, og spesialstyrker er også hovedmålgruppen for produktet. Med teknologien fra Rapid Rappel Technology er både vekt og volum halvert i forhold til lignende system på markedet.

Møt representanter for selskapet på Forsvarskonferansen 22. september.