Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen

Forsvarskonferansen - MIDSEC

22. september samles representanter fra Forsvaret, næringslivet, forvaltningen og politikken i Trondheim for å diskutere og lære med om beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar. Formålet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom Forsvaret og næringslivet.

For å komme i posisjon til å levere til Forsvaret eller beredskapssektoren, er det viktig å være synlig. For bedrifter kan det også være en fordel å samarbeide for å få en sterkere posisjon opp mot Forsvaret. For å bidra til økt synlighet, og bedre kjennskap til relevante bedrifter, tilbyr vi standplass under årets konferanse. Under Forsvarskonferansen får din bedrift mulighet til å vise seg fram for et svært relevant publikum, og stifte bekjentskap med andre bedrifter som jobber opp mot forsvars- og sikkerhetssektoren.

Praktisk informasjon
• Standene vil bli stående gjennom hele konferansen.
• Opprigging av stands vil foregå før konferansestart.
• Pris per stand (3 x 2 meter): 5000 kr inkludert vegger og strømuttak, 1000 kr i tillegg for lyssetting, 2000 kr i tillegg for lyssetting og tepper.

Ønsker du å stille på stand under Forsvarskonferansen i Trondheim, eller har spørsmål, ta kontakt med Oddbjørn Eriksen i MIDSEC: oddbjorn.eriksen@fi-nor.no | tlf: 924 77 943