Nyhetsbrev 13. juni: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommer

General og Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kommer på Forsvarskonferansen.

Kristoffersen er den første forsvarssjefen siden andre verdenskrig som har kamperfaring. For sin innsats i Afghanistan har han blitt dekorert med Krigskorset med sverd, den høyest rangerte militære utmerkelsen i Norge. Han ble utnevnt til Forsvarssjef i 2020.

På Forsvarskonferansen den 20. september vil Eirik Kristoffersen informere om Forsvarets operative status sett i lys av Forsvarssjefens fagmilitære råd