Nyhetsbrev 28. juni: Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen

Foto Malin Sveinsdotter Lystad

For å komme i posisjon til å levere til Forsvaret eller beredskapssektoren, er det viktig å være synlig. For bedrifter kan det også være en fordel å samarbeide for å få en sterkere posisjon opp mot Forsvaret. For å bidra til økt synlighet, og bedre kjennskap til relevante bedrifter, tilbyr vi standplass under årets konferanse. Her får din bedrift mulighet til å vise seg fram for et svært relevant publikum, og stifte bekjentskap med andre bedrifter som jobber opp mot forsvars- og beredskapssektoren.