Nyhetsbrev 30. juni: Generalmajor Kari Juhani Nisula kommer | Sparebank1 blir medarrangør

Kari Juhani Nisula er finsk generalmajor, Deputy Chieff of Staff, Operation i Finland. Han har fungert som operasjonsleder for Forsvarsstyrken siden 1. januar 2022, og som stabssjefens beredskapssjef i 2019–2021.

På Forsvarskonferansen vil Nisula innlede under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme – fra et militært ståsted.