Nyhetsbrev 24. juli: Eirik Sivertsen kommer

Eirik Sivertsen, NTNU

Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU. Han jobber også med Observasjonspyramiden, et konsept som bruker ulike plattformer som sensorbærere for å samle data og overvåke aktvitet. Det involverer undervannsroboter, autonome overflatefartøy, luftbårneplattformer (UAV), satellitter, stasjonære sensorer eller roboter på land. Miljøer ved NTNU som er knyttet til arbeidet med observasjonspyramideninkluderer AUR-lab, shore control lab, autonoumus robots lab, UAV-lab og smallsat-lab.

Han har også vært medlem og leder for Stortingets arktiske delegasjon og leder av den internasjonale komiteen av parlamentarikere fra de arktiske regionene.

NTNU er medarrangør for Forsvarskonferansen der Sivertsen skal innlede under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.