Vi trenger en kystvakt under vann

Sabotasjen av Nord Stream rørledningene har vist at undersjøisk infrastruktur er sårbar. Norge har nesten 9 000 kilometer med gassrør, mange undervannsinstallasjoner, fiberkabler, strømkabler og annen infrastruktur på sjøbunnen. Er det mulig å beskytte denne infrastrukturen?

Se kronikk i Dagens Næringsliv og på Gemini.no av Asgeir J. Sørensen – professor ved NTNU og direktør ved AMOS, Tor Arne Johansen – professor ved NTNU, Olav Bolland – dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU og Eirik Sivertsen – prosjektleder småsatellitter ved NTNU.

NTNU er medrrangør for Forsvarskonferansen der Eirik Sivertsen skal innlede under temaet Trondheim – Norges teknologihovedstad.