Invitasjon til COMMSEC workshop 21. september

Dagen etter Forsvarskonferansen, den 21. september inviterer Fremtidens Industri og IUC-Z Group til workshop. Der får næringslivet mulighet til å komme med innspill til hvordan man kan øke veksten og innovasjonsevnen til forsvarsindustrien.

COMMSEC – Styrker norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustri og samarbeid 

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. Forsvarsklyngen MIDSEC som drives av Fremtidens Industri, er sammen med sin svenske partner, innovasjonsselskapet IUC Z-Group, ansvarlig for samarbeidsprosjektet COMMSEC.  

En viktig del av prosjektet er å legge til rette for at flere små og mellomstore bedrifter kan levere produkter og tjenester til det norske og svenske forsvaret og forsvarsindustrien. Dette krever samarbeid mellom næringsliv, offentlige myndigheter og nøkkelaktører i forsvaret og i forsvarsindustrien, på tvers av grensen. 

IUC Z-Group skal opprette en svensk forsvarsklynge tilsvarende den norske MIDSEC. Næringsklynger bidrar til å styrke vekst og innovasjonsevne i bedriftene. 

Workshop

Workshopen arrangeres 21. september, dagen etter Forsvarskonferanen, på Scandic Hell.   Prisen for å delta er 700 kroner per person.   Det er også mulig å delta på middag kvelden før, i etterkant av Forsvarskonferansen. Middagen koster 520 kroner per person. Dersom du ønsker å være med på middagen, velger du dette samtidig som du melder deg på workshopen.