Maritime Robotics kommer

Maritime Robotics kommer på Forsvarskonferansen. Maritime Robotics er en ledende leverandør av autonome navigasjonssystemer og ubemannede plattformer, som realiserer kost-effektive havoperasjoner med økt sikkerhet og betydelig reduserte CO2-utslipp.

Siden 2005 har Maritime Robotics utviklet og levert autonome og fjernstyrte systemer og plattformer for blant annet kartlegging og undersøkelser av havbunnen, innsamling av met-ocean data, havneovervåkning, forskning og ROV-støtte til industrispesialister over hele verden. Selskapet holder til i Trondheim og Vanvikan, hvor et høyt kvalifisert team av bransjeeksperter håndterer alle deler av forsyningskjeden internt.

Maritime Robotics være representert med stand på Forsvarskonferansen.