NTNU er medarrangør for Forsvarskonferansen

Fra 2024 er sikkerhet og beredskap et av NTNUs strategiske satsningsområder. Dette er en av grunnene til at NTNU også er godt representert på Forsvarskonferansen. Målgrupper for Forsvarskonferansen er hele den delen av samfunnet som interesserer seg for forsvar og samfunnsberedskap, herunder både politikere, myndighetspersoner, næringsliv, ansatte i Forsvaret, forskningsmiljø og studenter. Konferansen arrangeres på Scandic Hell, Stjørdal den 20. september. NTNU vil være godt representert både med stands, innledere og deltakere.

Ascend og Orbit kommer

Orbit NTNU designer og bygger små satellitter som skal skytes ut i verdensrommet. Målet er å skape neste generasjon romingeniører ved å jobbe med komplekse romprosjekter. Orbit stiller med stand på Forsvarskonferansen

Ascend NTNU er et luftrobotteam ved NTNU som utvikler innovative løsninger  i verdensklasse innen dronekybernetikk. Medlemmene er sammensatt av motiverte studenter på tvers av mange tekniske felt, inkludert autonomi og AI, kybernetikk, datasyn, maskinlæring, programvareteknikk, maskinteknikk og elektronikkdesign.

Eirik Sivertsen kommer

Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU. Han jobber også med Observasjonspyramiden, et konsept som bruker ulike plattformer som sensorbærere for å samle data og overvåke aktvitet. Det involverer undervannsroboter, autonome overflatefartøy, luftbårneplattformer (UAV), satellitter, stasjonære sensorer eller roboter på land.

På Forsvarskonferansen skal Sivertsen være innleder under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.

Vi trenger en kystvakt under vann

Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU. Han jobber også med Observasjonspyramiden, et konsept som bruker ulike plattformer som sensorbærere for å samle data og overvåke aktvitet. Det involverer undervannsroboter, autonome overflatefartøy, luftbårneplattformer (UAV), satellitter, stasjonære sensorer eller roboter på land.

På Forsvarskonferansen skal Sivertsen være innleder under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.

SIMLab kommer

Ingen vet mer om hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg i sammenstøt enn SIMLab, Structural Impact Laboratory ved NTNU. Flere tiårs forskning og unike laboratoriefasiliteter har gjort gruppen verdensledende. Skreddersydde eksperimenter veksler med modellering og simulering, om nødvendig helt ned til nanonivå. Som del av SIMLab og SFI CASA har NTNU gjennomført flere forskningsprosjekter i samarbeid med både Forsvarsbygg, NSM, Statsbygg, Equinor og Statens Vegvesen når det gjelder fysisk sikkerhet. Sammen med bilprodusentene BMW, Audi, Honda og Renault gjennomfører senteret også sikkerhetstesting av konstruksjoner i aluminium. SIMLab vil være representert med stand på Forsvarskonferansen.

NTNU får flyingeniørutdanning fra 2024

Fra høsten 2024 starter NTNU opp med treårig teknisk flyingeniørutdanning. Behovet for flyingeniører er voksende både i Forsvaret og i sivil sektor. Det finnes ikke et utdanningstilbud i Norge og eller Norden i dag som direkte kan fylle dette behovet, for sikkerhetsklarerte kandidater med denne kompetansen.

– Flyingeniører er kritisk for å få maks effekt ut av våre nye kampfly, maritime overvåkingsfly og helikopter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Et godt samarbeid mellom NTNU, Forsvaret og aktørene i sivil luftfart er avgjørende for å lykkes med studieprogrammet, og det er stor interesse blant aktørene både i militær og sivil luftfart, sier Geir Asle Owren som er studieprogramrådsleder for Maskin ved Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU. Studiet skal være oppe å gå fra høsten 2024 slik at de første flyingeniørene vil være ferdigutdannet våren 2027, sier Owren.

Foto_Mariann-Beausire-Forsvaret

Spørsmål?

Koordinator for NTNUs deltakelse på Forsvarskonferansen er Lars Bugge Aarset ved Fakultet for ingeniørvitenskap