COMMSEC styrker regionens totalforsvar over grensen

Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar. COMMSEC står for Community security og skal styrke norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustri og samarbeid. Prosjektet vil skape trygghet for forsvaret og forretningsmuligheter for forsvarsindustrien. Målet er å bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap i grenseregionen.