NTNU og Fremtidens Industri blir en del av storsatsing på romteknologi

Forsker Sivert Bakken ved NTNU og Bjørn Damhaug i Fremtidens Industri. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri
Forsker Sivert Bakken ved NTNU og Bjørn Damhaug i Fremtidens Industri. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri

NTNU og Fremtidens Industri blir partnere i gründersatsingen til Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Satsingen har som mål å tredoble verdien av norsk romindustri på ti år.

— Dette er en veldig spennende mulighet, som jeg er glad vi får være med på. Det sier daglig leder i FI, Bjørn Damhaug. Satsingen skjer i samarbeid med NTNU.

Eirik S. Sivertsen, som er prosjektleder for små satellitter ved NTNU, er begeistret over at denne muligheten nå byr seg.

— Dette er viktig for Norge, og handler om nasjonal egenevne. Det å ha nasjonal kontroll over satellittdata har betydning for alt fra overvåkning av menneskelig aktivitet til forvaltning av torskestammen. NTNUs interesse i dette er å drive forskning og utvikling, men også å utdanne kandidater til næringslivet. Derfor er det av strategisk interesse for NTNU å ta en posisjon her, understreker Sivertsen.

Forsker Sivert Bakken ved NTNU og Bjørn Damhaug i Fremtidens Industri. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri
På NTNUs laboratorium for små satellitter viser forsker Sivert Bakken en satellitt av samme type som HYPSO-1, NTNUs første forskningssatellitt, som ble skutt opp i rommet i 2022. Med avansert kamerateknologi kan den overvåke algeoppblomstring og forurensning. Dataene samles inn via en antenne på taket til Elektrobygget på Gløshaugen.

— Norge har en viktig plass i romindustrien. Vi er langt fremme, og det er naturlig å satse for å ta dette videre, sier Sivert Bakken. — Når vi har kontroll over satellittdataene, kan vi også ha kontroll på hvordan større bilder er satt sammen. Norge forvalter store områder, særlig havområder, hvor satellittdata er med på å øke verdien av annen datainnsamling, påpeker han.

For Fremtidens Industri er satsingen på romteknologi en naturlig forlengelse av omfattende virksomhet knyttet til havrom.

— Vi er allerede ledende innenfor havteknologi, og romteknologi vil gi oss enda mer kraft på dette området, hvor blant annet satellittdata spiller en viktig rolle. Det gjelder alt fra autonomi og kommunikasjon til kartlegging og overvåkning. Tilgang på data, eksperter og teknologi fra verdensledende miljøer gjennom ESA, vil åpne enorme muligheter for innovasjon og nyskaping. Denne satsingen vil bidra til å styrke innovasjonsmiljøet, både i tilknytning til Nyhavna og langs kysten i regionen vår, sier Bjørn Damhaug.

F.v. Eirik S. Sivertsen, Sivert Bakken og Bjørn Damhaug. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri
F.v. Eirik S. Sivertsen, Sivert Bakken og Bjørn Damhaug. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri
Denne antennen på taket av Elektrobygget på Gløshaugen henter ned data fra forskningssatellitten HYPSO-1. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri
Denne antennen på taket av Elektrobygget på Gløshaugen henter ned data fra forskningssatellitten HYPSO-1. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri

Fakta

  • Kjeller Innovasjon og Fremtidens Industri, sammen med andre partnere, blir en del av programmet ESA Business Incubation Centre Norway 2.0. i 2024.
  • Målet for inkubatoren er å tredoble verdien av norsk romindustri på ti år (fra 11 til 33 mrd kr) ved å bistå 40 nye oppstartsbedrifter og skape 450 nye høyteknologijobber.
  • Bedrifter som blir tatt opp i ESA BIC får tilgang til økonomisk støtte, teknisk ekspertise og ressurser og fasiliteter fra ESA.

Hvorfor romteknologi?

  • Satellitter er nødvendig for en rekke grunnleggende samfunnsoppgaver. Satellitter overvåker fem milliarder punkter årlig i Norge. Det gjelder for eksempel overvåkning av flom, ras, hav, skipstrafikk, meteorologi, vannmagasiner, etc. Satellittdata spiller en viktig rolle i forvaltningen av store havområder og Arktis, hvor Norge har omfattende interesser.
  • Romteknologi er en viktig del av observasjonspyramiden; når samme område overvåkes samtidig på flere nivåer (satellitter, droner, autonome båter og undervannsdroner) gir det mer kunnskap (eksempelvis om havstrømmer, værfenomener, utslipp og algeoppblomstring). Dette kan gi grunnlag for helt ny industri, verdiskaping og arbeidsplasser.
  • Romteknologi er relevant i forbindelse med klimaovervåkning, kommunikasjon, etterretning, beredskap, militære operasjoner, landbruk, fiskeri, og en rekke andre samfunnsområder.