Ønsker du å profilere din bedrift med egen stand i konferanseområdet?

Soldat fra Innstasstyrke Rype prøver VR fra Trygg-Grunn. Foto: Malin Lystad Landrø/FI - Fremtidens Industri
Soldat fra Innstasstyrke Rype prøver VR fra Trygg-Grunn. Foto: Malin Lystad Landrø/FI – Fremtidens Industri

Ønsker du å synliggjøre og markedsføre din bedrift med en egen «stand» i konferanseområdet? Dette vil gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. For deltakerne på konferansen vil det være mulig å besøke de ulike «standsene» både i forkant av programstart, og i pausene.