Trøndersk næringsliv godt representert på Enforce Tac i Nürnberg

Trøndersk næringsliv er godt representert på Enforce Tac i Nürnberg. Her besøk av Brig Thomas Beck, sjef landsystemer i FMA.
Trøndersk næringsliv er godt representert på Enforce Tac i Nürnberg. Her besøk av Brig Thomas Beck, sjef landsystemer i FMA.

MIDSEC og PRONEO deltar på årets Enforce Tac i Nürnberg, sammen med en rekke bedrifter fra trøndersk næringsliv.

– Det er spennende å se hvor stor del av industrien som bidrar med ideer og produkter til forsvarsindustrien. Enda mer spennende er det å se interessen for produktene som de trønderske bedriftene vi reiser med skaper, sier Ebbe Deraas. Han er forsvarskoordinator for Trøndelag og begynner som leder for MIDSEC fra 1. mars.

Blant de trønderske utstillerne på messen finner vi Barents Outdoor, Blueye Robotics, Maritime Robotics AS, Ritek AS, Rapid Rappel, Oskar Pedersen AS, Swemko og Nordiq Products AS.

Enforce Tac i Nürnberg er en messe rettet mot profesjonelle aktører fra innen forsvar og sikkerhet. Arrangementet er et viktig møtested for bransjen.

Trøndersk næringsliv er godt representert på Enforce Tac i Nürnberg
Trøndersk næringsliv er godt representert på Enforce Tac i Nürnberg
Barents Outdoor på Enforce Tac i Nürnberg.
Barents Outdoor på Enforce Tac i Nürnberg.
Ebbe Deraas presenterer Trøndelag  på Enforce Tac i Nürnberg
Ebbe Deraas presenterer Trøndelag på Enforce Tac i Nürnberg