Forsvarskonferansen 2024 er nå fulltegnet

Interessen for årets konferanse er større enn noen gang. Tidligere i vår måtte vi midlertidig stoppe påmeldingen og opprette venteliste. Alle som stod på venteliste pr. 25. juni, har nå fått plass. Konferansen er nå fulltegnet med over 600 deltakere.

– Det er tydelig at flere nå har blitt opptatt av forsvar, sikkerhet og beredskap, sier Ebbe Deraas som leder arrangementskomiteen for Forsvarskonferansen.

Også i fjor var konferansen fulltegnet. Da med 375 deltakerplasser.

– Russlands krigføring i Ukraina sammen med Sveriges og Finlands inntreden i NATO har skapt en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon i Norden, sier Deraas. Det gjør det også nødvendig med en annen tilnærming til både operasjonsplaner, samfunnskoordinering og felles front i en usikker verden. Årets konferanse har derfor fått tittelen «Norden i NATO – felles operasjonsområde, felles utfordringer, felles løsninger». Gjennom en kombinasjon av relevante innlegg og samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en nyttig og meningsfull konferanse, sier Deraas.

Ebbe Deraas Foto Lars Bugge Aarset
Ebbe Deraas leder arrangementskomiteen for Forsvarskonferansen. Foto: Lars Bugge Aarset /FI – Fremtidens Industri

De fleste innlederne begynner også å komme på plass.

– Vi vil løpende presentere de gjenstående innlederne i tiden fremover, sier han.

Også antallet bedrifter har økt.

– Vi har fått med oss en rekke spennende og relevante bedrifter som det vil bli mulig å møte på Forsvarskonferansen den 19. september.

Over femti ulike bedrifter vil være på plass med stand på årets forsvarskonferanse.