Vel møtt til konferanse!

Forsvarskonferansen ivaretar alle smittevernpålegg ift Covid-19, lokale og nasjonale, også i lys av den nye situasjonen i Trondheim. Slik at det ikke er noen tvil, konferansen gjennomføres som planlagt. Vel …

Godt møte i Forsvarsforum Trøndelag (FFT)

Godt møte i Forsvarsforum Trøndelag (FFT) i dag! FFT er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune, og forsvarskommunene Ørland, Stjørdal og Trondheim. FFT arbeider for å ivareta interesser knyttet til …