Maritime Robotics kommer

Maritime Robotics kommer på Forsvarskonferansen. Maritime Robotics er en ledende leverandør av autonome navigasjonssystemer og ubemannede plattformer, som realiserer kost-effektive havoperasjoner med økt sikkerhet og betydelig reduserte CO2-utslipp. Siden 2005 …

Vi trenger en kystvakt under vann

Sabotasjen av Nord Stream rørledningene har vist at undersjøisk infrastruktur er sårbar. Norge har nesten 9 000 kilometer med gassrør, mange undervannsinstallasjoner, fiberkabler, strømkabler og annen infrastruktur på sjøbunnen. Er …

Nyhetsbrev 24. juli: Eirik Sivertsen kommer

Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU. Han jobber også med Observasjonspyramiden, et konsept som bruker ulike plattformer som sensorbærere for å samle data og overvåke aktvitet. Det …

Ebbe Deraas på NRK

Vil ha fortgang i vei- og jernbanebygging

– Sveriges NATO-medlemskap gjør at det må bli fortgang i opprustning av vei og jernbane, sier Forsvarskoordinator for Trøndelag Ebbe Deraas, og forsvarspolitiker Marit Arnstad til NRK. Nordisk samarbeid I …

Rakrtt fra Nammo

Nyhetsbrev 4. juli: Nammo kommer

Thomas Andersen fra Nammo kommer på Forsvarskonferansen den 20. september. På Forsvarskonferansen skal Andersen innlede under temaet Lokomotivene i forsvarsindustrien – utfordringer og muligheter.