Berit Rian NITR

Berit Rian deltar på Forsvarskonferansen

Berit Rian er adm. direktør for Næringsforeningen i Trøndelag, en interesseforening for ca. 1.900 bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i Trondheim og fem andre kommuner i Trondheimsregionen. Rian er utdannet cand. philol. …

Jonny Otterlei

Forsvarsmateriell og næringslivets rolle

Jonny M. Otterlei er teknisk direktør i Forsvarsmateriell som fremskaffer, forvalter og avhender materiell for Forsvaret og følger opp internasjonalt materiellsamarbeid og nasjonal forsvarsindustriell strategi. Otterlei er utdannet sivilingeniør fra …

Forsvarskonferansen - MIDSEC

Vis frem din bedrift under Forsvarskonferansen

22. september samles representanter fra Forsvaret, næringslivet, forvaltningen og politikken i Trondheim for å diskutere og lære med om beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar. Formålet med konferansen er å styrke …

John Arne Moen inn som konferansier

Mangeårig pressemann og nåværende konsernsjef i TA Media AS, John Arne Moen, stepper inn som konferansier under Forsvarskonferansen 22. september. Snorre Valen, som først fikk jobben som konferansier, måtte melde …

F35

Oppvisning fra 132 Luftving og HV-12

Det er ikke bare på scenen det blir noe å følge med på under Forsvarskonferansen 22. september. 132 luftving er Luftforsvarets operative avdeling ved Ørland flystasjon. Under Forsvarskonferansen vil de delta …