NTNU er medarrangør for Forsvarskonferansen

Fra 2024 er sikkerhet og beredskap et av NTNUs strategiske satsningsområder. Dette er en av grunnene til at NTNU også er godt representert på Forsvarskonferansen. Målgrupper for Forsvarskonferansen er hele …

Maritime Robotics kommer

Maritime Robotics kommer på Forsvarskonferansen. Maritime Robotics er en ledende leverandør av autonome navigasjonssystemer og ubemannede plattformer, som realiserer kost-effektive havoperasjoner med økt sikkerhet og betydelig reduserte CO2-utslipp. Siden 2005 …

Vi trenger en kystvakt under vann

Sabotasjen av Nord Stream rørledningene har vist at undersjøisk infrastruktur er sårbar. Norge har nesten 9 000 kilometer med gassrør, mange undervannsinstallasjoner, fiberkabler, strømkabler og annen infrastruktur på sjøbunnen. Er …

Nyhetsbrev 24. juli: Eirik Sivertsen kommer

Eirik Sivertsen er prosjektleder for små satellitter ved NTNU. Han jobber også med Observasjonspyramiden, et konsept som bruker ulike plattformer som sensorbærere for å samle data og overvåke aktvitet. Det …

Ebbe Deraas på NRK

Vil ha fortgang i vei- og jernbanebygging

– Sveriges NATO-medlemskap gjør at det må bli fortgang i opprustning av vei og jernbane, sier Forsvarskoordinator for Trøndelag Ebbe Deraas, og forsvarspolitiker Marit Arnstad til NRK. Nordisk samarbeid I …

Rakrtt fra Nammo

Nyhetsbrev 4. juli: Nammo kommer

Thomas Andersen fra Nammo kommer på Forsvarskonferansen den 20. september. På Forsvarskonferansen skal Andersen innlede under temaet Lokomotivene i forsvarsindustrien – utfordringer og muligheter.