Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland, Stjørdal og Trondheim. Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk region hvor næringslivet og forsvaret henter ut store positive synergier og drar nytte av hverandre.

Forsvarskonferansen arrangeres i samarbeid med Næringsalliansen i Trøndelag (NiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC).