Forsvarskonferansen har ambisjon om å etablere seg som en årviss konferanse med et regionalt og nasjonalt fokus. Forsvarskonferansen skal være en nettverksarena med et underholdende og målrettet informativt program. Samtidig skal det være et lavterskeltilbud der oppstartsbedrifter og gründere kan komme i kontakt med samarbeidspartnere og forsvarssektoren som helhet. Det er en klar målsetting at målgruppene i løpet av konferansen skal få oppdatert og relevant informasjon som kan bidra til økt vekst.

Tittel på årets Forsvarskonferanse er: Forsvarets behov – Næringslivets muligheter. Konferansen gjennomføres som en dagskonferanse med fire hovedbolker.