Videre skal vi forsøke å belyse Forsvarets behov og hvordan forsvaret skal se ut? Denne gangen ser vi nærmere på fremtidens Heimevern og morgendagens hær. Hva slags behov skal fylles og hva vil det kreve av samfunnet rundt? Hvordan kan et Svensk/Finsk medlemskap i NATO påvirke samarbeid og fellesskap? Hvordan skal næringslivet begå seg for å komme i inngrep med Forsvaret?