Forsvarssjef General Eirik Johan Kristoffersen presenterte sitt fagmilitære råd den 7. juni og det foregår tilsvarende prosesser både i Sverige og Finland. Med svensk/finsk NATO-medlemskap endres grunnlaget for forsvarssamarbeidet i Norden.

Hva kan det innebære for norsk forsvarsevne og innretning? Hva slags utvidet betydning får Trøndelag og hva kan det innebære for utvikling av infrastruktur, næringsliv og samfunn ellers? Dette er noen av områdene som blir berørt.