Målet med denne bolken er synliggjøre næringslivet i regionen som enten samhandler med Forsvaret i dag eller som tenker at dette er et marked som en ønsker å være en del av. Innlederne vil komme fra SMB’er, etablert næringsliv og FoU-institusjoner. Naturlige overskrifter er: Hva er de gode grepene? Hva kreves for å få det til? Hvordan samhandle for å gjøre seg relevante?