Dernest vil konferansen ta tak i begrepet – lokal beredskap. Hva har vi lært av to år med COVID, energikrise og andre utfordringer? Hva slags beredskapsbehov har vi som samfunn og hvordan skal en slik beredskap etableres? Hvem er aktørene og hvordan kan for eksempel næringslivet ta en rolle i denne problematikken for å bygge nødvendig beredskap og robusthet. Må vi tenke nytt når vi utvikler infrastrukturen?