Målet med denne bolken er å synliggjøre de behovene som ulike deler av Forsvaret har. Det gjelder både innenfor materiellanskaffelser og utviklingsarbeid såvel som driftsstøtte i alle fasonger. Denne delen skal både gi oppskriften på hvordan komme i inngrep, hvilke prosjekter som kan være aktuelle og hvordan samarbeid kan fungere i praksis sett fra Forsvarets ståsted. Innledere er sjefer innenfor Forsvarsmateriell, Forsvarets Logistikkorganisasjon og Forsvarets Forskningsinstitutt.