Innledere Forsvarskonferansen 2023


Oversikten over innledere for Forsvarskonferansen 2023

Eirik Kristoffersen, general og forsvarssjef

Eirik Kristoffersen startet i 1988 sin karriere i Forsvaret ved Ingeniørvåpenets befalsskole før han tjenestegjorde ved Ingeniørbataljonen i Brigade Nord, og hadde siden flere stillinger i Fjernoppklaringseskadronen der han i 1999 tok han over som eskadronsjef.

Han begynte i Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK) i 2000. Kristoffersen har tjenestegjort i Afghanistan i flere perioder, første gang i 2002 i Operasjon Anaconda, senere som både eskadronsjef og som operasjonsoffiser. Kristoffersen har vært først nestkommanderende og deretter sjef for FSK/HJK. I 2017 overtok han jobben som sjef Heimevernet, og i 2019 ble han utnevnt til sjef Hæren før han ble forsvarssjef i 2020. For sin innsats i Afghanistan har han blitt dekorert med Krigskorset med sverd, den høyest rangerte militære utmerkelsen i Norge.

På Forsvarskonferansen vil Eirik Kristoffersen innlede under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme – fra et militært ståsted.


Ine Eriksen Søreide, leder i Stortingets Utenriks og forsvarskommité

Ine Eriksen Søreide er leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, som hun også ledet fra 2009 til 2013. Søreide var forsvarsminister 2013–2017 og utenriksminister 2017–2021 i Erna Solbergs regjering. Hun har vært stortingsrepresentant for Høyre siden 2001. Søreide har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Tromsø og informasjonskurs fra Forsvarets høgskole.

Under Forsvarskonferansen skal Søreide innlede under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme – fra et politisk ståsted.


Peter Hultqvist, tidligere forsvarsminister i Sverige

Peter Hultqvist har vært Sveriges forsvarsminister fra 2014 til 2022. Han har vært Riksdagsmedlem for Socialdemokraterna siden 2006. Fra 2012 har han også vært leder av Forsvarskommiteen og er i Riksdagens delegation til Natos parlamentariska församling Hultqvist er redaktør av yrke, og også styreleder.

Under Forsvarskonferansen skal Hultqvist innlede under temaet Nordisk samarbeid i en NATO-ramme – fra et politisk ståsted.


Generalmajor Kari Juhani Nisula (Deputy Chieff of Staff, Operations) Finland

Kari Juhani Nisula er finsk generalmajor. Han har fungert som operasjonsleder for Forsvarsstyrken siden 1. januar 2022, og som stabssjefens beredskapssjef i 2019–2021.

Nisula fullførte kadettskolen i 1988–1991. Han har tidligere i karrieren fungert som sjef for Panserbrigaden fra 2017 til 2019, sjef for fagavdelingen ved Institutt for militærkunst ved Forsvarsuniversitetet fra 2016 til 2017, sjef for krisehåndteringsstyrken til UNIFIL-operasjonen i 2014, og sjef for Panserskolen fra 2010 til 2012.

På Forsvarskonferansen innleder Nisula under Nordisk samarbeid i en NATO-ramme – fra et militært ståsted.


Tomas Andersen Nammo Group

Tomas Andersen, SVP Business Development, Nammo Group (Nammo AS)

Andersen begynte i Nammo Group i 2021 og har siden 2022 hatt stillingen som SVP Business Development. Hans ansvar inkluderer Group Strategy, M&A og Industrial Cooperation & Partnerships. Hans rolle innebærer også at han er styremedlem for noen av Nammos datterselskaper samt Norsk Forsvars- og Sikkerhetsindustriforening.

Før han begynte i Nammo Group, arbeidet Andersen fire år som sivil seniorrådgiver i Forsvarsstaben, og jobbet på tvers av alle avdelinger og funksjonsområder. I sin tidligere karriere hjalp Andersen til med etableringen av det nye statseide veibyggingsselskapet Nye Veier og fikk også betydelig internasjonal erfaring fra ulike roller for den spanske olje- og gasselskapet Repsol.

På Forsvarskonferansen skal Andersen innlede under temaet Lokomotivene i forsvarsindustrien – utfordringer og muligheter.


Mattias Sundström, Deputy Director Business Development, BAE Systems Hägglunds AB

Mattias Sundström er nestkommenderende markedssjef innen salg og marked ved BAE Systems Hägglunds AB. 

Han har vært i Hägglunds 10 år i ulike stillinger prosjektledelse, ansvarlig funksjonsseksjoner og support med fokus på eksisterende kunder.

BAE Systems Hägglunds er i en vekstfase og på Forsvarskonferansen skall Sundström innlede under temaet Lokomotivene i forsvarsindustrien –status, utfordringer/muligheter og veien videre.


Eirik Sivertsen – prosjektleder for små satellitter ved NTNU

Sivertsen jobber også med “Oppdrag Mjøsa” og observasjonspyramiden, et konsept bruker ulike plattformer som sensorbærere for å samle data og overvåke aktvitet. Det involverer undervannsroboter, autonome overflatefartøy, luftbårne plattformer (UAV), satellitter, stasjonære sensorer eller roboter på land. Miljøer ved NTNU som er knyttet til arbeidet med observasjonspyramiden inkluderer AUR-lab, shore control lab, autonoumus robots lab, UAV-lab og smallsat-lab.

Eirik Sivertsen kom fra rollen som stortingsrepresentant (2009-2021). Der satt han blant annet i kommunal- og forvaltningskomiteen, Transport og kommunikasjonskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Han har også vært medlem og leder for Stortingets arktiske delegasjon og leder av den internasjonale komiteen av parlamentarikere fra de arktiske regionene.

På Forsvarskonferansen skal Sivertsen være innleder under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.


Per Jørgen Weisethaunet, Group Chief Executive Officer (CEO) i NORBIT

Per Jørgen Weisethaunet har hatt stillingen som konsernsjef i NORBIT ASA siden 2001. NORBIT er et globalt selskap som tilbyr skreddersydd teknologi for utvalgte applikasjoner. Selskapet er strukturert i tre forretningsområder: Oceans, Connectivity og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til det globale, maritime markeder. Connectivity-segmentet tilbyr skreddersydde trådløse løsninger for identifikasjon, overvåking og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester og kontraktsproduksjon til nøkkelkunder. NORBIT har omtrent 450 ansatte, med hovedkontor i Trondheim, FoU og produksjon i Norge og Ungarn, og en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

På Forsvarskonferansen skal Weisethaunet være innleder under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.


Eirik Hovstein, COO Maritime Robotics

Eirik Hovstein har vært med å bygge opp Maritime Robotics fra et selskap på 3 ansatte tilbake i 2006 til nå å være et av verdens ledende selskap innenfor autonomi og ubemannede systemer til havs. Denne teknologien ser vi nå i større og større grad tas i bruk i forsvars- og sikkerhetsindustrien. Eirik har en kort militær karriere som fallskjermjeger tidlig på 2000-tallet, og mye god erfaring fra den tiden har vært nyttig når man skal utvikle både teknologi og bedrift. Fra sin stilling som COO i Maritime Robotics går nå Eirik over i en stilling i selskapet som vil fokusere på forsvar- og sikkerhetdomenet.

Hovstein innleder under temaet Trondheim – landets teknologishovedstad. Hvordan skape innovasjonsbedrifter med utgangspunkt i FoU.


Louise Helliksen, gründer og CEO i EYD 

Louise Helliksen er gründer og CEO i EYD – en ambisiøs og målrettet tech-bedrift fra Trondheim som spesialiserer seg på personvern og sikkerhet.

Hun har en Msc og MoM-grad i Business og Innovasjon. Hun har tidligere vært innovasjonsdirektør i Norges største IT-selskap, TietoEvry, og har erfaring i å lage digitale løsninger på tvers av teknologier og markeder.

På Forsvarskonferansen skal Louise Helliksen innlede om hvordan vi kan utnytte FoU-miljøene for å skape nye innovasjonsbedrifter, under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.


Tor Bukkvoll, sjefsforsker (B.A., M.A., PhD) ved Forsvarets Forskningsnstitutt – FFI

Tor Bukkvoll har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i samme fag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Før han kom til FFI jobbet han som forsker ved Forskningsstiftelsen FAFO og Institutt for fredsforskning (PRIO) og som foreleser i internasjonal politikk ved Krigsskolen. Han har vært ansatt som forsker ved FFI siden 1996.

Bukkvoll snakker russisk og ukrainsk og har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i både bok, rapport og artikkelform. Våren 2008 var han gjesteforsker ved The Changing Character of War Centre ved Universitetet i Oxford, og i det akademiske året 2019-2020 var han gjesteforsker ved Naval Postgraduate School i Monterey, California. På det siste stedet arbeidet han med et prosjekt om historien til de russiske spesialstyrkene. Bukkvoll blir også hyppig brukt som kommentator i mediene.

På Forsvarskonferansen vil Tor Bukkvoll orientere om dagens sikkerhetspolitiske situasjon.


Karianne Tung, daglig leder i Trondheim Tech Port

Karianne Tung har bakgrunn som politiker i Arbeiderpartiet i 15 år og bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU. Hun har også jobbet som seniorrådgiver ved NTNU.

Karianne ble ansatt i Technoport (nå Trondheim Tech Port) i 2020 som daglig leder. Hun er lidenskapelig opptatt av teknologi og innovasjon for å skape en mer bærekraftig framtid og tror at spesielt autonome systemer og kybernetikk vil være utslagsgivende teknologi framover. Hvis Karianne skulle ha startet en egen tech-bedrift, ville den het F8 og produsert helt regntett tøy tilpasset trøndersk pissregn. Karianne elsker Formel 1 og støtter Ferrari.

På Forsvarskonferansen skal Karianne være moderator under temaet Trondheim – landets teknologihovedstad.


Fylkesordfører Tore O Sandvik_foto_Anne-Line Bakken

Tore O. Sandvik, Fylkesordfører i Trøndelag

Tore O. Sandvik har vært fylkesordfører for Sør-Trøndelag siden 2003 og for Trøndelag siden fylkessammenslåingen i 2018. Som fylkesordfører har Sandvik særlig vært opptatt av regional næringspolitikk. Han har også arbeidet med å styrke samarbeidet mellom myndighetene og NTNU, SINTEF og næringsliv i Trøndelag.

Tore O. Sandvik skal åpne Forsvarskonferansen 2023.


Bilde av Snorre Valen

Konferansier: Snorre Valen, Redaktør for Trønderdebatt og leder av kringkastingsrådet

Snorre Serigstad Valen (1984) er en norsk redaktør, musiker og tidligere politiker fra Trondheim. Valen er ansvarlig redaktør for Trønderdebatt og leder av Kringkastingsrådet for perioden 2022–2025. Han er tidligere stortingsrepresentant og nestleder i SV.

På Forsvarskonferansen skal han lede oss trygt igjennom arrangementet som konferansier.