Innledere Forsvarskonferansen 2021


Paal Sigurd Hilde
Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier

Paal Sigurd Hilde er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole og tilknyttet Institutt for forsvarsstudier (IFS). Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oxford fra 2003, har arbeidet i Avdeling for sikkerhetspolitikk i FD, herunder i sekretariatet for Forsvarspolitisk utvalg i 2006-7. Fra 2008-13 ledet han Senter for norsk og europeisk sikkerhet ved IFS, og fra januar 2015 til juni 2016 sekretariatet for Afghanistanutvalget (Godalutvalget). I perioden februar-november 2017 arbeidet han i Prosjekt nye Forsvarets høyskole, omstillingsprosjektet for utdanning i Forsvaret.

Hilde har også en deltidsstilling i planleggingsavdelingen (J5) ved Forsvarets operative hovedkvarter. Hans forskningsinteresser omfatter norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, NATO og nordområdene/Arktis.

Morten Rognmo,
avdelingsdirektør, Forsvarsdepartementet.

Morten Rognmo er leder for seksjon for Ressurs-, materiell- og industrisamarbeid i Investeringsavdelingen. Han har vært ansatt i Forsvarsdepartementet siden 1998 innen ulike fagområder som internasjonalt industri- og materiellsamarbeid, budsjett, sikkerhetspolitikk og NATO-samarbeidet. Han har tjenestegjort i Norges NATO-delegasjon i totalt åtte år både som ressursråd og sikkerhetspolitisk råd. Han er Norges representant til NATOs styre for ressurspolicy og ressursplanlegging. Rognmo har også tjenestegjort i tre år i forsvarsministerens sekretariat.
Rognmo har vært ansvarlig for utarbeidelse av Forsvarsdepartementets forsvarsindustrielle strategi som ble vedtatt i Stortinget i juni.
Morten Rognmo har en Master of Science fra Uppsala universitet. Han er gift og har to døtre.

Avdelingsdirektør Elisabeth Kristensen,
Sjef FLO Strategiske anskaffelser

Elisabeth Kristensen er udannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har i tillegg en Executive MBA grad i strategisk ledelse. Hun er sjef for FLO Strategiske anskaffelser som er et av de største og mest profesjonelle innkjøpsmiljøene i offentlig sektor. Divisjonen har ca. 200 ansatte og forvalter anskaffelser for ca. 15 milliarder kroner i året.

Kristensen har bred erfaring fra ledende stillinger i organisasjonsliv og næringsliv, blant annet Norsk Hydro og GE Healthcare, og har vært ansatt i FLO siden 2017.

Jørn Arve Flått,
leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim kommune

Jørn Arve Flått er leder i miljø og næringskomiteen i Trondheim kommune.
Politiker AP for Trondheim kommune
Seniorrådgiver samferdsel for Trøndelag fylkeskommune
Tidligere sekretariatsleder for Trøndelagsrådet
Tidligere Daglig leder/ senior kommunikasjonsrådgiver for Tibe PR og Kommunikasjon
Tidligere Senior kommunikasjonsrådgiver for Røe Kommunikasjon
Tidligere Journalist for NRK

Kontreadmiral Bjørge Aase,
Nestleder i Forsvarsmateriell

Bjørge Aase er Kontreadmiral og sjef for Investeringsavdelingen/nestkommanderende i Forsvarsmateriell. Aase har bred erfaring fra Sjøforsvaret og fellesmiljøet og har svært relevant erfaring både fra Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell.

Aase ble uteksaminert fra Forsvarsakademiets stabskursus II i Danmark, i 2003 og National Defense University/Industrial College of the armed forces i USA, i 2009. Han har også en Master of Management fra Bedriftsøkonomisk Institutt fra 2002. Han ble utnevnt til Kontreadmiral i 2016.

Martin «Tintin» Tesli,
Oberstløytnant og senior stabsoffiser i Forsvarsdepartementet

Martin Tesli er oberstløytnant og senior stabsoffiser i Forsvarsdepartementet. Han har lang erfaring som jagerflyger på både F-16 og F-35. «Tintin» ledet den norske innfasingen av F-35 fra 2015 til 2019 og var Norges første operative sjef på flytypen ved Luke AFB, USA. Tesli har erfaring med jagerflyoperasjoner fra Kosovo, Afghanistan og Libya. 

Han er utdannet flyger ved Luftforsvarets Flygeskole Værnes, Euro NATO Joint Jet Pilot Training i Texas og Air National Guard i Arizona. Tesli har også utdannelse fra Luftkrigsskolen i Trondheim og Joint Services Command and Staff College i England.

Hanne Marit Bjørk,
Forskningsdirektør avdeling IV innovasjon og industriutvikling Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Hanne Marit Bjørk er forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Bjørk har i tillegg en master i Management Science fra England. Hennes ekspertise og ansvarsområde er knyttet til innovasjon og teknologiutvikling, herunder kommersialisering fra forskning og industriutvikling. Hun har tidligere jobbet med analyser og beslutningsstøtte for langtidsplanlegging. Bjørk har også erfaring med virksomhetsstyring, utviklings- og omstillingsarbeid.

Hanne Marit Bjørk har arbeidet ved FFI siden 2001 og har vært leder for avdelingen siden 2018. Hun er ansvarlig for oppbyggingen av innovasjonssenteret ICE worx.

Bjarne Nermo,
Styreleder RITEK

Bjarne Nermo er en tidligere offiser med 38 års erfaring fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet i forskjellige lederstillinger nasjonalt og internasjonalt. De siste 10 årene har fokus vært rettet mot porteføljestyring og prosjektledelse av materiell- og eiendomsprosjekter. De siste fire årene i Forsvaret var Nermo divisjonssjef for landdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon og senere Forvarsmateriell.

Siden 2016 har Bjarne vært selvstendig konsulent, primært innenfor prosjektledelse og forretningsutvikling og er bla. styremedlem i RITEK.

Alexandra Bech Gjørv,
Konsernsjef SINTEF

Alexandra Bech Gjørv har bred lederbakgrunn fra Norge og USA etter 17 år i Hydro og Statoil, blant annet som direktør for ny energi med ansvar for satsinger innen vind-, sol- og bioenergi samt hydrogen, karbonfangst og venturevirksomhet. I Hydro var hun også konserndirektør for HR, HMS og klima, og har dermed gode kunnskaper om olje og gass, lettmetall og agri-virksomhet. Hun har også hatt lederoppgaver for bildelvirksomheten i Hydro.

Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, Oxford University i Storbritannia og Suffolk University i Boston, USA..

Toril A. Nagelhus Hernes,
Prorektor nyskapning NTNU

Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping på NTNU og er medlem av rektors lederteam. Hun leder NTNUs innovasjons- og nyskapingsarbeid. Hernes har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for NTNUs satsing på alumnisamarbeid og leder NTNUs arbeid for mer likestilling og mangfold.

Berit Rian,
Adm dir Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Berit Rian (født 9. juli 1955) har vært administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) siden september 2008.
Berit er utdannet cand. philol. fra NTNU med hovedfag (master) i fransk, og mellomfag i spansk og engelsk.
Berit har videre en lang rekke styreverv og andre verv i ulike organisasjoner og virksomheter. Hun er blant annet leder for Arbeidsutvalget i Næringsalliansen for Trøndelag som er et samarbeidsforum for samtlige næringsforeninger i Trøndelag. Berit fikk prisen Årets Arenakvinne i 2010 og Madame Beyer-prisen (årets kvinnelige leder i Trondheimsregionen) i 2014.

Snorre Valen,
Politisk redaktør Nidaros

Snorre Serigstad Valen (født 16. september 1984 i Oslo) er en norsk musiker, politiker og redaktør. Han var nestleder i Sosialistisk Venstreparti fra 2015 til 2019. Han ble valgt inn på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 2009 og gjenvalgt i 2013. Ved stortingsvalget 2017 tok han ikke gjenvalg, men gikk tilbake til stillingen han hadde som rådgiver ved NTNU Samfunnsforskning i 2008–2009.

I 2018 overtok han som daglig leder for Technoport  før han fra 2020 er politisk redaktør i nettavisa Nidaros.

Tore O. Sandvik,
Fylkesordfører Trøndelag

Tore O. Sandvik (født 31. august 1969 i Trondheim) har sittet som fylkesordfører i Trøndelag siden 2018. Han var også den siste fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, før Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen til nye Trøndelag fylke. Som fylkesordfører har Sandvik særlig vært opptatt av regional næringspolitikk, har bl a arbeidet med å styrke samarbeidet mellom myndighetene og NTNU, SINTEF og næringsliv i Trøndelag.

Lasse Ledang,
Daglig leder Namsos Audiosenter 

Lasse har vært daglig leder i bedriften siden oppstart i 1995 og har bakgrunn fra Posten Norge. 
Ansvarsområdet i dag er å lede den daglige driften herunder produksjon, administrasjon og produktutvikling.

Espen Flyum,
Salgskonsulent Namsos Audiosenter 

Espen er utdannet audiograf og har sitt arbeidsområdet rettet mot kundeoppfølging, avstøps-taking og støymåling på arbeidsplasser. Forsvaret og industribedrifter har de siste årene vært hovedarbeidsområdet.