Innledere Forsvarskonferansen 2021


Sverre Diesen,
sjefsforsker Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og tidligere forsvarssjef

Sverre Diesen (født 18. november 1949 i Oslo) er en norsk general og forsker. Han var Norges forsvarssjef fra 1. april 2005 til 1. oktober 2009 da han gikk av ved oppnådd aldersgrense. Fra januar 2012 er han ansatt som sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, hvor han arbeider med bl a operasjonsanalyse og langtidsplanlegging.

Han er utdannet sivilingeniør ved Norges tekniske høgskole, Bygningsingeniøravdelingen (1979) og har foruten Krigsskolen videreutdanning fra Hærens stabsskole I og II (1988), samt den britiske hærens Staff College Camberley (1990).

Arne Røksund,
Departementsråd Forsvarsdepartementet

Arne Røksund (født 12. juni 1959) er en norsk Kontreadmiral, statstjenestemann og militærhistoriker. Han er departementsråd i Forsvarsdepartementet (fra 1. mars 2017) og har tidligere jobbet som assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.

Røksund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har gått på stabsskolen Collège interarmées de défense i Paris.

I 1996 tok han hovedfag i historie med oppgaven Sovjetunionens politikk overfor Norge fra 1945 til 1949. Denne ble utgitt i serien Forsvarsstudier.

Petter Jansen,
Sjef Forsvarets Logistikkorganisasjon

Petter Jansen (født 30. august 1955) er norsk næringslivs- og forsvarsleder og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Jansen er særlig kjent for å ha ledet større profesjonaliseringsprosesser i store norske selskaper og i Forsvaret, blant annet fusjonen mellom flyselskapene Braathens og SAS.

Jansen startet sin karriere i Forsvaret i 1974. I næringslivet har han hatt topplederstillinger hos DNB, Postbanken, Fornebu hovedflyplass og SAS Braathens. Han tiltrådte stillingen som administrerende direktør og sjef FLO 21. september 2011.

Kontreadmiral Bjørge Aase,
Nestleder i Forsvarsmateriell

Bjørge Aase er Kontreadmiral og sjef for Investeringsavdelingen/nestkommanderende i Forsvarsmateriell. Aase har bred erfaring fra Sjøforsvaret og fellesmiljøet og har svært relevant erfaring både fra Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell.

Aase ble uteksaminert fra Forsvarsakademiets stabskursus II i Danmark, i 2003 og National Defense University/Industrial College of the armed forces i USA, i 2009. Han har også en Master of Management fra Bedriftsøkonomisk Institutt fra 2002. Han ble utnevnt til Kontreadmiral i 2016.

Hanne Marit Bjørk,
Forskningsdirektør avdeling IV innovasjon og industriutvikling Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Hanne Marit Bjørk er forskningsdirektør ved avdeling Innovasjon og industriutvikling. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra Norges tekniske høgskole (NTNU). Bjørk har i tillegg en master i Management Science fra England. Hennes ekspertise og ansvarsområde er knyttet til innovasjon og teknologiutvikling, herunder kommersialisering fra forskning og industriutvikling. Hun har tidligere jobbet med analyser og beslutningsstøtte for langtidsplanlegging. Bjørk har også erfaring med virksomhetsstyring, utviklings- og omstillingsarbeid.

Hanne Marit Bjørk har arbeidet ved FFI siden 2001 og har vært leder for avdelingen siden 2018. Hun er ansvarlig for oppbyggingen av innovasjonssenteret ICE worx.

Bjarne Nermo,
Styreleder RITEK

Bjarne Nermo er en tidligere offiser med 38 års erfaring fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet i forskjellige lederstillinger nasjonalt og internasjonalt. De siste 10 årene har fokus vært rettet mot porteføljestyring og prosjektledelse av materiell- og eiendomsprosjekter. De siste fire årene i Forsvaret var Nermo divisjonssjef for landdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon og senere Forvarsmateriell.

Siden 2016 har Bjarne vært selvstendig konsulent, primært innenfor prosjektledelse og forretningsutvikling og er bla. styremedlem i RITEK.

Alexandra Bech Gjørv,
Konsernsjef SINTEF

Alexandra Bech Gjørv har bred lederbakgrunn fra Norge og USA etter 17 år i Hydro og Statoil, blant annet som direktør for ny energi med ansvar for satsinger innen vind-, sol- og bioenergi samt hydrogen, karbonfangst og venturevirksomhet. I Hydro var hun også konserndirektør for HR, HMS og klima, og har dermed gode kunnskaper om olje og gass, lettmetall og agri-virksomhet. Hun har også hatt lederoppgaver for bildelvirksomheten i Hydro.

Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, Oxford University i Storbritannia og Suffolk University i Boston, USA..

Toril A. Nagelhus Hernes,
Prorektor nyskapning NTNU

Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping på NTNU og er medlem av rektors lederteam. Hun leder NTNUs innovasjons- og nyskapingsarbeid. Hernes har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for NTNUs satsing på alumnisamarbeid og leder NTNUs arbeid for mer likestilling og mangfold.

Berit Rian,
Adm dir Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Berit Rian (født 9. juli 1955) har vært administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) siden september 2008.
Berit er utdannet cand. philol. fra NTNU med hovedfag (master) i fransk, og mellomfag i spansk og engelsk.
Berit har videre en lang rekke styreverv og andre verv i ulike organisasjoner og virksomheter. Hun er blant annet leder for Arbeidsutvalget i Næringsalliansen for Trøndelag som er et samarbeidsforum for samtlige næringsforeninger i Trøndelag. Berit fikk prisen Årets Arenakvinne i 2010 og Madame Beyer-prisen (årets kvinnelige leder i Trondheimsregionen) i 2014.

Snorre Valen,
Politisk redaktør Nidaros

Snorre Serigstad Valen (født 16. september 1984 i Oslo) er en norsk musiker, politiker og redaktør. Han var nestleder i Sosialistisk Venstreparti fra 2015 til 2019. Han ble valgt inn på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 2009 og gjenvalgt i 2013. Ved stortingsvalget 2017 tok han ikke gjenvalg, men gikk tilbake til stillingen han hadde som rådgiver ved NTNU Samfunnsforskning i 2008–2009.

I 2018 overtok han som daglig leder for Technoport  før han fra 2020 er politisk redaktør i nettavisa Nidaros.

Tore O. Sandvik,
Fylkesordfører Trøndelag

Tore O. Sandvik (født 31. august 1969 i Trondheim) har sittet som fylkesordfører i Trøndelag siden 2018. Han var også den siste fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, før Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen til nye Trøndelag fylke. Som fylkesordfører har Sandvik særlig vært opptatt av regional næringspolitikk, har bl a arbeidet med å styrke samarbeidet mellom myndighetene og NTNU, SINTEF og næringsliv i Trøndelag.