Innledere Forsvarskonferansen 2022


Bjørn Gaute Herlyng
Oberst, Sjef Hærens skole for taktikk og operasjoner

Oberst Herlyng startet sin militære karriere som HV-ungdom, og møtte til tjeneste i Hæren i 1986. Han har ingeniørutdanning fra Hærens ingeniørhøgskole, gjennomgående Krigsskole, stabsskole i Tyskland, en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole, Sjefskurset/FHS og en rekke fag- og funksjonsrettede kurs. Han har tjenestebakgrunn fra avdelinger og skoler i Ingeniørvåpenet, Kavaleriet og Hæren, i tillegg til tjeneste i Hærstaben, Forsvarsdepartementet og i internasjonale aktiviteter og operasjoner i blant annet Ukraina, Afghanistan og Sør-Sudan.

Fra 2015 til 2019 tjenestegjorde Herlyng som Forsvarsattaché i Berlin med ansvar for Tyskland, Sveits og Østerrike. Han tjenestegjorde fra 2019 til 2020 som brigader og stabssjef i den militære styrken i UNMISS, med ansvar for operasjoner og daglig drift av en av FNs største militære innsatser, ca. 15 500 soldater fra rundt 60 land. Han er nå sjef for Hærens skole for taktikk og operasjoner, med fagansvar innenfor en rekke områder, inkludert landoperasjoner over fagbataljonsnivå.

På forsvarskonferansen skal han holde innlegg om Morgendagens hær, et moderne domene- og sektoroverskridende kampsystem med evne til integrert samvirke i hele konfliktspekteret.

Elisabeth Gifstad Michelsen
Generalmajor, Sjef Heimevernet

Michelsen startet sin militære karriere ved befalsskolen for Hærens våpentekniske korps i 1992 og har tjenestegjort både i Afghanistan og Irak. Mellom 2012 og 2015 jobbet hun som bataljonssjef i Stridstrenbataljonen før hun fortsatte som sjef for logistikk ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. I 2018 til 2019 studerte hun ved US Army War College i USA. I 2019 ble hun brigader og stabssjef i Heimevernsstaben, før hun deretter ble utnevnt til Sjef Heimevernet.

Kjell Inge Bjerga,
Direktør, Institutt for Forsvarsstudier

Bjerga er professor i forsvarshistorie med Ph.D. fra Universitet i Bergen og cand. philol. fra Universitet i Oslo. Forsker ved IFS 1999–2005. Seksjonsleder ved IFS 2005–2011 og faglig leder for omstillingsforskningen 2012–2016. Dekan ved Forsvarets høgskole 2014–2017 og sekretariatsleder regjeringens arbeidsgruppe for Forsvarets bistand til politiet 2016.

Bjerga har en omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, kommandosystemer og strategisk styring på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år, var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine 2005–2007 og arbeidet ved Forsvarets overkommando 1990–1993

Frank Jenssen,
Statsforvalter i Trøndelag

Frank Jenssen ble første og siste fylkesmann i det sammenslåtte Trøndelag fylke. Jenssen startet i jobben i 2018, da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen. I 2021 byttet fylkesmannen tittel til statsforvalter, og Fylkesmannen i Trøndelag ble Statsforvalteren i Trøndelag.

Jenssen har i mange år vært politiker, der han har representert partiet Høyre. Han har lang erfaring fra bystyre og formannskap i Trondheim kommune, og var folkevalgt i perioden 1987 – 2008. Jenssen var stortingsrepresentant i perioden 2013 – 2017, og statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2003-2005. I perioden 2010 – 2013 var han kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for arbeidstilsynet. I 2008 – 2010 jobbet han i Røe kommunikasjon AS, som rådgiver og daglig leder. Han har også være informasjonssjef i Høyres Hovedorganisasjon, fra 2000 – 2001. Jenssen er født i Levanger kommune og har sin utdannelse fra Universitetet i Trondheim, senere NTNU.

På Forsvarskonferansen 2022 skal Frank Jenssen holde innlegg om lokal beredskap

Moderator/konferansier
Snorre Valen, redaktør og leder for Kringkastingsrådet

Valen er tidligere politiker for Sosialistisk Venstreparti (SV), som representerte Sør-Trøndelag på Stortinget fra 2009 til 2017 og var nestleder i SV fra 2015 til 2019. Siden 2020 er han politisk redaktør i nettavisa Nidaros i Trondheim.

Valen har studert statsvitenskap ved NTNU og vært kommunikasjonsansvarlig ved NTNU Samfunnsforskning. Han har vært medlem av Trondheim bystyre og Sør-Trøndelag fylkesting, leder av Sør-Trøndelag SV og medlem av SVs sentralstyre.

Snorre Valen var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 2009 til 2017. Han var nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen 2012–2013 og parlamentarisk nestleder i SV 2015–2017. Valen tok til manges overraskelse ikke gjenvalg til Stortinget i 2017.

Fra 2022 er han leder i Kringkastingsrådet og 22. september skal han som moderator og konferansier lede oss igjennom Forsvarskonferansen 2022.

Flere innledere presenteres løpende fremover mot Forsvarskonferansen