Innledere Forsvarskonferansen


Forsvarskonferansen 2024 har fått navnet “Norden i NATO – Felles operasjonsområde, felles utfordringer og felles løsninger”. Den gjennomføres som en dagskonferanse den 19. september på Scandic Hell, Stjørdal

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Vi arbeider nå med programmet til årets konferanse og både innhold og innledere vil bli publisert fortløpende fremover mot konferansen.


Bjørn Arild Gram – forsvarsminister (SP)

Bjørn Arild Gram, norsk politiker for Senterpartiet som siden 2021 er statsråd i regjeringen Støre. Han var kommunal- og distriktsminister i 2021–2022 og er forsvarsminister fra 2022.

På Forsvarskonferansen skal Gram innlede under temaet Norden i NATO – et politisk perspektiv.

Mikael Frisell – Generalmajor, chef Lednings- och ekonomistaben Försvarets Materielverk (FMV)

Generalmajor Mikael Frisell är sedan juni 2022 chef för Lednings- och ekonomistaben vid Försvarets Materielverk (FMV) samt stf. National Armaments Director (NAD). Han har arbetat på FMV sedan 2018, initialt som chef för verksamhetsområdet Armémateriel.

Mikael Frisell har haft flera framträdande roller inom Försvarsmakten, exempelvis som chef för Norrbottens regemente och Militärregion Nord, stabschef vid Regional Command North respektive för Nordic Battlegroup samt för Försvarsmaktens Logistik. Han har även varit militär rådgivare åt de två tidigare Överbefälhavarna. Sedan 2021 är han ledamot vid Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

På Forsvarskonferansen skal Frisell innlede under temaet felles løsninger, næringslivets muligheter.


Katarzyna Zysk – Professor (PhD) i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier IFS/Forsvarets høgskole

Zysk har vært ved IFS siden 2007, der hun også var stedfortredende direktør IFS, forskningsleder, leder for Senter for sikkerhetspolitikk, samt fungerende dekan ved Forsvarets høgskole. For tiden samarbeider hun med en rekke forskningsinstitusjoner og tenkesmier, deriblant som medlem i Russia Transatlantic Forum ved Center for a New American Security (CNAS), og Nonresident Senior Fellow ved Atlantic Council of the United States (ACUS).

Zysk har var gjesteforsker ved Center for International Security and Cooperation (CISAC) ved Universitetet i Stanford; ved The Changing Character of War Center (CCW) ved Universitetet i Oxford; ved Paris Institute of Political Studies (Sciences Po); medlem i Arctic Security Initiative ved Hoover Institution; samt gjesteforsker ved Center for Naval Warfare Studies ved US Naval War College, hvor hun også samarbeidet tett med War Gaming Department. 

Etter hun tok doktorgrad i 2006 med fokus på NATO-utvidelse har hennes forskning fokusert på sikkerhets-, forsvars,- og strategiske studier, med spesielt fokus på russisk militærstrategi, doktriner, krigføring, sikkerhet og forsvar, den russiske marinen, kjernefysisk avskrekking, sikkerhet i nordområdene og Arktis, samt kunstig intelligens og militærinnovasjon. 

På Forsvarskonferansen skal Zysk innlede under temaet “Hva er trusselen fra Russland?”