Stortingsmelding 17, samarbeid for sikkerhet, er klar på at uten en forsvarsindustri og et næringsliv som bidrar til utvikling av nye kapasiteter, vil ikke Forsvaret nå sine mål. Spesielt SMB’er og oppstartsbedrifter vil kunne ha en viktig rolle i å fremskaffe nye løsninger. Hva er utfordringene og hvordan organiserer Forsvaret og den tunge forsvarsindustrien sine prosjekter og anskaffelser? Hvordan kan SMB’er og oppstartsbedrifter komme i kontakt for utviklingsprosjekter og leveranser? Lokale bedrifter vil stille ut noen av de kapasitetene som utvikles og produseres i regionen.