Rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen etterlater ingen tvil; tiden er inne for å bygge bedre kapasitet, utholdenhet og kapabilitet. Vi må styrke Forsvaret og vi må gjøre samfunnet mere robust. Uten næringslivet vil ikke dette være mulig.

Stortingsmelding 17, samarbeid for sikkerhet, er klar på at uten en forsvarsindustri og et næringsliv som bidrar til utvikling av nye kapasiteter, vil ikke Forsvaret nå sine mål. Spesielt SMB’er og oppstartsbedrifter vil kunne ha en viktig rolle i å fremskaffe nye løsninger. Hva er utfordringene og hvordan organiserer Forsvaret og den tunge forsvarsindustrien sine prosjekter og anskaffelser? Kan verdikjeder utvikles og styrkes? Gjennom gode innledere og panelsamtaler skal vi prøve å få svar på disse spørsmålene.