Nytt

Godt møte i Forsvarsforum Trøndelag (FFT)

Godt møte i Forsvarsforum Trøndelag (FFT) i dag! FFT er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune, og forsvarskommunene Ørland, Stjørdal og Trondheim. FFT arbeider for å ivareta interesser knyttet til …