Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang.

Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang og har i år fått tittelen Forsvarets behov – lokal beredskap – næringslivets rolle. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar.

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å skape økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.


Den sikkerhetspolitiske situasjonen

Innledningsvis vil konferansen ta tak i den sikkerhetspolitiske situasjonen og myndighetsperspektivet. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Er samfunnet vårt robust nok? Hva kan Svensk/Finsk NATO-medlemskap innebære av samarbeid og muligheter/utfordringer? Hvordan bør samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet eller være? Dette er sentrale spørsmål som vi ønsker å belyse.

Lokal beredskap

Dernest vil konferansen ta tak i begrepet – lokal beredskap. Hva har vi lært av to år med COVID, energikrise og andre utfordringer? Hva slags beredskapsbehov har vi som samfunn og hvordan skal en slik beredskap etableres? Hvem er aktørene og hvordan kan for eksempel næringslivet ta en rolle i denne problematikken for å bygge nødvendig beredskap og robusthet. Må vi tenke nytt når vi utvikler infrastrukturen?

Forsvarets behov og fremtidens forsvar

Videre skal vi forsøke å belyse Forsvarets behov og hvordan forsvaret skal se ut? Denne gangen ser vi nærmere på fremtidens Heimevern og morgendagens hær. Hva slags behov skal fylles og hva vil det kreve av samfunnet rundt? Hvordan kan et Svensk/Finsk medlemskap i NATO påvirke samarbeid og fellesskap? Hvordan skal næringslivet begå seg for å komme i inngrep med Forsvaret?

Næringslivets rolle

Avslutningsvis skal vi se nærmere på næringslivets rolle. Stortingsmelding 17, samarbeid for sikkerhet, er klar på at uten en forsvarsindustri og et næringsliv som bidrar til utvikling av nye kapasiteter, vil ikke Forsvaret nå sine mål. Spesielt SMB’er og oppstartsbedrifter vil kunne ha en viktig rolle i å fremskaffe nye løsninger. Hva er utfordringene og hvordan organiserer Forsvaret og den tunge forsvarsindustrien sine prosjekter og anskaffelser? Hvordan kan SMB’er og oppstartsbedrifter komme i kontakt for utviklingsprosjekter og leveranser? Lokale bedrifter vil stille ut noen av de kapasitetene som utvikles og produseres i regionen.

Demonstrasjon av kapasiteter

Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 og 132 Luftving vil i fellesskap demonstrere noen av sine kapasiteter med en fysisk demonstrasjon under konferansen. Denne delen vil skje utendørs og noe støy vil forekomme.

Ønsker du egen «stand» i konferanseområdet?

Ønsker du å synliggjøre og markedsføre din bedrift med en egen «stand» i konferanseområdet? Dette vil gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. For deltakerne på konferansen vil det være mulig å besøke de ulike «standsene» både i forkant av programstart, og i pausene.

Ta kontakt med: oddbjorn.eriksen@fi-nor.no, eller malin@malin