Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland kommune, Stjørdal kommune og Trondheim kommune. Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk region hvor næringslivet og forsvaret henter ut store positive synergier og drar nytte av hverandre.

I samarbeid med Næringsalliansen i Trøndelag (NiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC), arrangerer FFT Forsvarskonferansen.

Forsvarskonferansen har ambisjon om å etablere seg som en årviss konferanse med et regionalt og nasjonalt fokus. Forsvarskonferansen skal være en nettverksarena med et underholdende og målrettet informativt program. Samtidig skal det være et lavterskeltilbud der oppstartsbedrifter og gründere kan komme i kontakt med samarbeidspartnere og forsvarssektoren som helhet. Det er en klar målsetting at målgruppene i løpet av konferansen skal få oppdatert og relevant informasjon som kan bidra til økt vekst.