Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang

Forsvarskonferansen har i år fått tittelen Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Ønsker du egen «stand» i konferanseområdet?

Ønsker du å synliggjøre og markedsføre din bedrift med en egen «stand» i konferanseområdet? Dette vil gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. For deltakerne på konferansen vil det være mulig å besøke de ulike «standsene» både i forkant av programstart, og i pausene.


Forsvarsforum Trøndelag

Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland, Trondheim, Stjørdal, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Malvik, Orkland og Holtålen. Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk region hvor næringslivet og forsvaret henter ut store positive synergier og drar nytte av hverandre.

Forsvarskonferansen arrangeres av Forsvarsforum Trøndelag i samarbeid med Forsvaret, Næringsalliansen i Trøndelag (NiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC) og Sparebank1 SMN.

Forsvarskonferansen har ambisjon om å etablere seg som en årviss konferanse med et regionalt og nasjonalt fokus. Konferansen skal være en nettverksarena med et underholdende og målrettet informativt program. Samtidig skal det være et lavterskeltilbud der oppstartsbedrifter og gründere kan komme i kontakt med samarbeidspartnere og forsvarssektoren som helhet. Det er en klar målsetting at målgruppene i løpet av konferansen skal få oppdatert og relevant informasjon som kan bidra til økt vekst.