Innledningsvis vil konferansen ta tak i den sikkerhetspolitiske situasjonen og myndighetsperspektivet. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Er samfunnet vårt robust nok? Hva kan Svensk/Finsk NATO-medlemskap innebære av samarbeid og muligheter/utfordringer? Hvordan bør samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet eller være? Dette er sentrale spørsmål som vi ønsker å belyse.