Innledningsvis vil konferansen belyse den sikkerhetspolitiske situasjonen og det politiske perspektivet. I Sverige er den nye forsvarsutredningen under arbeid og i Norge har både Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og Forsvarssjefen levert sine rapporter og anbefalinger.

Hvor går veien herfra? Hvor stort er handlingsrommet og den politiske viljen til å styrke beredskapen etter tretti år med fredsgevinst? Hva kan Svensk/Finsk NATO-medlemskap innebære av samarbeid og muligheter/utfordringer? Hvordan bør samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet eller være? Dette er noen sentrale spørsmål som blir belyst.