Målet med denne bolken er å klargjøre de overordnede betingelser og peke på det grunnleggende samspillet som skjer mellom Forsvaret og det sivile samfunn, herunder næringsliv. Eksempelvis trusselbilde, Langtidsplanen for Forsvaret, Industrimeldingen mm., Innledere vil både motivere, informere og sette konferansen i rette sammenheng, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.