Alle bedrifter som har påmeldte deltakere på konferansen, vil ha muligheten til å synliggjøre og markedsføre sin bedrift gjennom en egen «stand» i konferanseområdet. Dette vil gjøre det enklere for alle deltakere å benytte arrangementet til å knytte verdifulle kontakter. For deltakerne på konferansen vil det være mulig å besøke de ulike «standsene» i forkant av programstart, og i pausene.

Alle som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, må ta kontakt med klyngeleder i MIDSEC for registrering. Det vil ikke være noen ekstra kostnad forbundet med dette.