Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.

Start kl. 0900

Den sikkerhetspolitiske situasjonen

Innledningsvis en klargjøring av den sikkerhetspolitiske situasjonen og myndighetsperspektivet på denne situasjonen. Målet med dette temaet er å presentere dagens sikkerhetspolitiske situasjonsbilde og hva det gjør med den verden vi lever i. Med dette som utgangspunkt hva tenker våre myndigheter kan gjøres og hva kan et utvidet sikkerhetspolitisk samarbeid med nye NATO-medlemmer innebære?

Innlegg ved Kjell Inge Bjerga, direktør, Institutt for Forsvarsstudier.

IT- og cybersikkerhet

Hvilke utfordringer har vi innenfor IT- og Cybersikkerhet. Hva består trusselen i og hva må vi gjøre for å beskytte oss?

Lunch

Lokal beredskap

Hvilke beredskapsbehov har samfunnet og hvilke aktører kan bidra til å bygge nødvendig beredskap og robusthet?

Innlegg ved Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag.

Forsvarets rolle og fremtidens forsvar

Hva er Forsvarets rolle og hvilke tanker de har om fremtidens forsvar. Hva er Forsvarets behov og hva vil det kreve av samfunnet rundt? Hvordan skal vi begå oss for å komme i inngrep med Forsvaret? Oberst Bjørn Gaute Herlyng holder innlegg om Morgendagens hær, et moderne domene- og sektoroverskridende kampsystem med evne til integrert samvirke i hele konfliktspekteret. Herlyng er sjef for Hærens skole for taktikk og operasjoner.

Næringslivets rolle

I tillegg vil næringslivet synliggjøre den rollen de kan spille i arbeidet. De vil bidra både med utstilling og demonstrasjon av materiell.

Konferansen avsluttes rundt kl. 1600

Sett av 22. september i tiden 0900-1600 på Clarion Brattøra i Trondheim.

Programmet oppdateres fortløpende