Program – Forsvarskonferansen 2023

Forsvarskonferansen har i år fått tittelen Nordisk samarbeid i en NATO-ramme. Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

0900 – 0930: Registrering

 • Registrering, møte de ulike bedrifter som står på stand, kaffe.

0930 – 1000: Åpning

 • Åpning av konferansen ved fylkesordfører Tore O. Sandvik
 • Dagens sikkerhetspolitiske situasjon v/Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt – FFI

1005 – 1100: Nordisk samarbeid i en NATO-ramme fra et politisk ståsted

Med Svensk/Finsk NATO-medlemskap endres forutsetningene for samarbeid i Norden. Samtidig er det sannsynligvis større vilje til å bruke penger på å utvikle robuste samfunn og en sterkere beredskap. Hvor ligger mulighetene og hvor er utfordringene? Innledere i denne delen blir

 • Sveriges tidligere forsvarsminister Peter Hultqvist
 • Leder i Utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget og tidligere forsvars- og utenriksminister, Ine Eriksen Søreide

1100 – 1130: Kaffepause, besøke utstillere

1130 – 1225: Nordisk samarbeid i en NATO-ramme, fra et militært ståsted

Operasjonsområdet endrer seg ved svensk/finsk NATO-medlemskap. Samtidig skaper et aggressivt og uforutsigbart Russland en krevende situasjon som vi må løse i fellesskap med naboer og allierte. Hvordan skal denne situasjonen håndteres, og hva er de militære ledernes tiltak?

 • Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen
 • Generalmajor Kari Nisula (Deputy Chieff of Staff, Operations) Finland

1230 – 1300: Live demo fra Forsvaret

1300 – 1400: Lunch, besøke utstillere

1400- 1445: Lokomotivene i forsvarsindustrien – utfordringer og muligheter

De store forsvarsindustrilokomotivene opplever en voldsom etterspørsel og aktivitet. Samtidig har kompetansekrav og sterke bedriftsøkonomiske hensyn gjort at produksjonen er sentralisert og effektiv. Hva gjør det med beredskap og krav til redundans? Er det hensiktsmessig å utvikle kapasitet i flere deler av landet og hva kan dagens situasjon innebære for SMB’er i distriktene?

 • Mattias Sundström, Deputy Director Business Development, BAE Systems Hägglunds AB
 • Tomas Andersen, SVP Business Development, Nammo Group

1445 – 1505: Kaffepause, besøke utstillerne

1505 – 1600: Trondheim – landets teknologihovedstad

Hvordan kan vi utnytte FoU-miljøene for å skape nye innovasjonsbedrifter?

 • Karianne Tung, moderator

Innledere

 • Eirik Sivertsen, prosjektleder for små satellitter ved NTNU
 • Per Jørgen Weisethaunet, Group Chief Executive Officer (CEO) i NORBIT
 • Eirik Hovstein, COO Maritime Robotics
 • Louise Helliksen, founder og CEO i EYD

1600: Avslutning

Programmet oppdateres fortløpende, og det kan komme endringer.

Møteleder for konferansen er Snorre Valen, ansvarlig redaktør for Trønderdebatt og leder i Kringkastingsrådet.

Publikum kan gjennom konferansen stille spørsmål via SLIDO.