Program

Konferansen gjennomføres 1. sept 2021 i tiden 10.00-16.00 på Clarion hotell Brattøra, Trondheim


Konferansier/moderator: Snorre Valen

PROGRAM FORSVARSKONFERANSEN 2021INNLEDER
Å P N I N GTore O. Sandvik, Fylkesordfører Trøndelag
Del 1: 10.00 – 11.20
Videohilsen fra Statsminister Erna Solberg.
Hvilken betydning har Trøndelag i en sikkerhetspolitisk ramme? Hva kan det innebære av muligheter og utfordringer for regionen?Paal Sigurd Hilde, Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier
Forsvarets mål og virkemidler for samhandling og samarbeid med næringsliv
og samfunn ellers.
– Ny langtidsplan for Forsvaret (Stortingsproposisjon 14S)
– Stortingsmelding 17, ny forsvarsindustristrategi?
Hvordan kan FoU-region Trøndelag bidra?
Hva kan dette innebære for næringslivet i Trøndelag?
Morten Rognmo, avdelingsdirektør, Forsvarsdepartementet.
FMA har ansvaret for materiellinvestering til Forsvaret.
15-20 mrd årlig. Hvordan skal trønderske bedrifter komme i inngrep for å kunne utvikle og levere produkter til Forsvaret? Hvilke praktiske råd har FMA?
Kontreadmiral Bjørge Aase, Nestkommanderende Forsvarsmateriell (FMA)
L U N S J 11.30-12.30
Del 2: 12.30 – 13.30
«Pep talk» F-35!Oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli
FLO bruker ca 10 mrd på innkjøp i driftsbudsjettet. Trøndelag sin rolle, hvordan skal trønderske bedrifter komme i inngrep? Hvilke mekanismer har FLO for å invitere næringsliv inn? Hva kan leveranser til neste års øvelse, Cold Response 22 innebære?Avdelingsdirektør
Elisabeth Kristensen,
Sjef FLO Strategiske anskaffelser
Paneldebatt/spørsmålsrunde.Elisabeth Kristensen/ Bjørge Aase / Morten Rognmo
P A U S E 13.30-14.00
Del 3: 14.00-15.45
Musikalsk innslag.Luftforsvarets musikkorps (ensemble)
Samhandling med Forsvaret, SINTEF som FoU-lokomotiv både regionalt og nasjonalt. Hvordan utnytte innovasjonsregion Trøndelag sine fortrinn?Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv SINTEF.
Deltar på link fra Oslo.
FFI satser knallhardt på å samhandle med næringsliv i FoU-prosjekter. Hvordan kan startups, gründere og studenter med gode ideer komme i dialog og inngrep? Hva er de gode kontaktpunktene?Hanne Bjørk, Forskningsdirektør avdeling IV innovasjon og industriutvikling Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Som liten bedrift, hva er erfaringene med å arbeide inn mot forsvarssektoren? Gode råd?Espen Flyum, Namsos Audiosenter
Hva gjør RITEK for å komme i posisjon til å samhandle med Forsvaret? Samarbeid, fellesskap, gode råd. Hva er de smarte grepene næringslivet kan ta for å kunne levere komponenter og systemer?Bjarne Nermo, Styreleder RITEK
Oppsummering, paneldebatt, hva bør vi gjøre i Trøndelag for å øke andelen av bedrifter som samhandler med Forsvaret? Hvilken rolle kan de store lokomotivene som NTNU, SINTEF og de lokale styresmaktene ta?Toril Hernes NTNU/Berit Rian NiTR/Hanne Bjørk FFI/Jørn Arve Flått, leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim kommune
Avslutning.


Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv.