Forsvarskonferansen er mer dagsaktuell enn noen gang. Krigen i Ukraina tvinger oss til å ta stilling til hva slags robusthet vi trenger i samfunnet vårt. Hva innebærer det for beredskap, sikkerhet, forsvar og totalforsvar? Og hvordan skal samspillet mellom Forsvaret, Næringslivet og samfunnet ellers være? Hvordan skal næringslivet på en bedre måte understøtte og ivareta Forsvarets operative behov? Årets konferanse har til hensikt å belyse disse spørsmålene på en grundig måte.Planleggingen er godt i gang og utkast til program vil foreligge før sommeren, inkludert påmeldingsdetaljer.

I mellomtiden, sett av 22. september i tiden 08.30-16.00 på Clarion Brattøra i Trondheim.

Programmet oppdateres fortløpende