Snorre Valen, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og generalmajor Kari Juhani Nisula under Forsvarskonferansen 2023. Foto: Lars Bugge Aarset
Forsvarskonferansen 2023. Foto: Lars Bugge Aarset

Program

Forsvarskonferansen 2024 – “Norden i NATO – Felles operasjonsområde, felles utfordringer og felles løsninger”

Den gjennomføres som en dagskonferanse den 19. september på Scandic Hell, Stjørdal.

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

0815 – 093o: Registrering

0830 – 094o: Besøke utstillere

0900 – 0940: Kaffe

0940 – 1020: Åpning

  • Konferansier: Jan-Erik Larsen, daglig leder og partner – Kruse Larsen
  • Åpning av konferansen v/Tomas Iver Hallem, fylkesordfører i Trøndelag
  • Hva er trusselen fra Russland? Sikerhetspolitisk orientering v/Katarzyna Zysk, professor (PhD) i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier IFS/Forsvarets høgskole

1020 – 1130: Norden i NATO – et politisk perspektiv

1130 – 1300: Lunch i to puljer, besøke utstillere

1300 – 1315: : Live demo fra Forsvaret

1320 – 1410: Norden i NATO – Militært perspektiv

  • Rune Andersen, viseadmiral og sjef Forsvarets operative Hovedkvarter – FOH
  • Panelsamtale

1410- 1440: Pause, besøke utstillere

1440 – 1600: Norden i NATO – Næringsmessig tilnærming

1605: Oppsummering og avslutning

Programmet oppdateres fortløpende, og det kan komme endringer.

Publikum kan gjennom konferansen stille spørsmål via SLIDO.