Ny styringsgruppe fro MIDSEC er på plass. Foto: Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

Ny styringsgruppe for MIDSEC er på plass

21. februar var ny styringsgruppe i Mid-Norway Defence and Security Cluster MIDSEC samlet til oppstartsmøte. Møtet markerer oppstarten på et nytt treårig prosjekt som både skal bidra til å øke …

Ebbe Deraas blir ny leder for MIDSEC. Foto: Proneo

Ebbe Deraas blir ny prosjektleder for MIDSEC

Ebbe Deraas er ansatt som seniorrådgiver og prosjektleder i Fremtidens Industri AS. Han skal primært jobbe med næringsklyngen MIDSEC (Mid-Norway Defence and Security Cluster). I samarbeid med næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter …